Nowa doktor habilitowana naszej uczelni

Z radością i dumą informujemy, że Senat Akademii Katolickiej w Warszawie, po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami osiągnięć naukowych, nadał w dniu 11.05.2021 r.  s. Jolancie Judycie Pudełko PDDM stopień  doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne.

Osiągnięciem habilitacyjnym jest monografia: „Profetyzm w Księdze Syracha” (Wydawnictwo KUL: Lublin 2020) 424 ss.
Gratulujemy i życzymy błogosławionych owoców naukowych i duchowych!