Nowości w Warszawskich Studiach Teologicznych

DSC09481Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 29 stycznia br. ukonstytuował się skład redakcji czasopisma pt. „Warszawskie Studia Teologiczne”, wydawanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Rektor PWTW za zgodą Rady Sekcji powołał w skład redakcji: ks. P. Burgońskiego, ks. M. Dobrzenieckiego oraz ks. J. Stańczuka. „Warszawskie Studia Teologiczne” wydawane były do tej pory jako półrocznik. Redakcja podjęła decyzję, by począwszy od roku 2015 ukazywały się one jako kwartalnik.