Za nami debata: “Pro tempore. Dialog nauk”. Zapraszamy do oglądania i komentowania.

22 stycznia (piątek) o godz. 19.00 odbyła się pierwsza debata z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk”. Zorganizował ją Komitet Nauk Teologicznych PAN oraz Akademia Katolicka w Warszawie. Ks. prof. Krzysztof Pawlina, przewodniczy Komitetu Nauk Teologicznych PAN podkreśla, że istotą tego projektu jest zaproszenie do dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Poza tym, w debatach mają być podejmowane tematy ważne dla nauki ale i doniosłe dla życia osobistego i społecznego. W końcu naszym zamiarem jest także wypracowywanie kultury dialogu mimo różnić poglądów i światopoglądów.

Pierwsza debata dotyczyła tematu: Wolność i odpowiedzialność w dobie naturalizmu antropologicznego.

Wzięli w niej udział: Prof. Stanisław Judycki, filozof, kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii Uniwersytetu Gdańskiego; Prof. Konrad Talmont-Kamiński, filozof i kognitywista, kierownik Zakładu Socjologii Poznawczej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Białostockiego oraz O. dr Janusz Pyda, dominikanin, wykładowca filozofii i teologii dogmatycznej w Akademii Katolickiej w Warszawie.

W pierwszej części przedstawiono różne argumenty w sporze między dualizmem a naturalizmem antropologicznym. Dyskutowano więc przede wszystkim o tym skąd wiemy, że człowiek jest złożony z duszy i ciała oraz jakie są przesłanki przeciwko tej tezie. Główne argumenty za dualizmem przedstawił Prof. Judycki powołując się na poglądy m.in.: kartezjańskie, arystotelesowskie i platońskie, a duszę określająć mianem “metafizycznego brylantu”. Prof. Talmont-Kamiński twierdził m. in., że argumenty filozoficzne nie są przekonujące i podkreślił, iż ta dziedzina niczego nie rozstrzyga, ale nie jest to problemem. Zauważył, że naturalizm – w przeciwieństwie do dualizmu – w świecie akademickim jest bardzo popularny, jednak w społeczeństwie – mimo postępującej sekularyzacji – jest zupełnie odwrotnie.
W drugiej części obaj Profesorowie odnieśli się w zarysowanym kontekście do pojęcia wolności i odpowiedzialności oraz odpowiedzieli na pytania zadawane przez internautów. Prof. Talmont-Kamiński, opowiadając się za kompatybilzmem czyli poglądem łączącym determinizm i wolną wolę twierdził, że choć nie mamy wolnej woli, to wolność i odpowiedzialność potrzebna jest do funkcjonowania społeczeństwa. Prof. Judycki odrzucił kompatybilnym twierdząc, że jest to jedynie trik myślowy na użytek zaprzeczenia wolnej woli w człowieku. Podał natomiast argumenty za istnieniem wolnej woli tj. z istnienia poczucia zasługi i winy w człowieku. 

Kolejna debata odbędzie się w marcu, a zostanie w niej poruszony temat: “Czy można być wolnym i odpowiedzialnym w świecie sztucznej inteligencji?”, z kolei tematem debaty majowej będzie: “Moralność a prawo stanowione”.  Aktualne informacje o debatach  dostępne są na: https://protempore.mkw.pl/

Zapraszamy do oglądania i komentowania debaty.

/archwwa/