PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 • ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
 • ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
 • prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
 • ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
 • ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
 • ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI

 

ADIUNKCI:

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • dr Stanisław KALINKOWSKI
 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
 • mgr Anna KĘDZIORA
 • mgr Monika NOWOSIELSKA
 • mgr Katarzyna MAJCHEREK
 • ks. mgr lic. Piotr STANIEWICZ

 

PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY ZAPROSZENI: