PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 • ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI
 • ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
 • prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
 • ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
 • ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
 • ks. prof. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ
 • ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI
 • ks. dr hab. Wacław KRÓLIKOWSKI SJ
 • ks. bp dr hab. Rafał MARKOWSKI
 • s. dr hab. Judyta PUDEŁKO PDDM

 

ADIUNKCI:

 

ASYSTENCI:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • ks. mgr lic. Przemysław ŚLIWIŃSKI

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA

 

PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY ZAPROSZENI:

 • ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US
 • ks. dr hab. Piotr KIENIEWICZ MIC
 • ks. dr hab. Jan MIAZEK, prof. AKW
 • ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI
 • ks. prof. dr hab. Ryszard MOŃ
 • dr hab. Monika PRZYBYSZ, prof. UKSW
 • o. dr hab. Mateusz PRZANOWSKI OP
 • o. dr hab. Paweł WARCHOŁ
 • ks. dr Kamil ZADROŻNY