PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 • ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI
 • ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
 • prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
 • ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
 • ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
 • ks. prof. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ
 • ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • ks. dr hab. Marek DOBRZENIECKI
 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI
 • ks. dr hab. Wacław KRÓLIKOWSKI SJ
 • ks. bp dr hab. Rafał MARKOWSKI
 • s. dr hab. Judyta PUDEŁKO PDDM

 

ADIUNKCI:

 • ks. dr Robert BAŃDUR
 • ks. dr Wojciech BARTKOWICZ
 • ks. dr Dariusz BARTOSZEWICZ
 • ks. dr Janusz BODZON
 • ks. dr Piotr BURGOŃSKI
 • ks. dr Matteo CAMPAGNARO
 • ks. dr Łukasz CELIŃSKI
 • dr Marzanna DUBIŃSKA
 • ks. dr Marcin FALKOWSKI
 • ks. dr Andrzej GAŁKA
 • ks. dr Piotr KACZMAREK
 • ks. dr Marcin KŁOSOWSKI
 • ks. dr Jan KONARSKI
 • o. dr Marek KOTYŃSKI CSsR
 • ks. dr Dariusz KUCHAREK
 • ks. dr Jarosław ŁĘKARSKI
 • ks. dr Henryk MAŁECKI
 • ks. dr Piotr MARKISZ
 • ks. dr Krzysztof MIELNICKI
 • ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
 • ks. dr Andrzej PERSIDOK
 • ks. dr Michał POLNY
 • ks. dr Maciej RACZYŃSKI- ROŻEK
 • ks. dr Leszek RASZTAWICKI
 • ks. dr Janusz STAŃCZUK
 • ks. dr Rafał STANIEC
 • ks. dr Janusz STROJNY
 • ks. dr Sławomir SZCZEPANIAK
 • ks. dr Arkadiusz SZCZEPANIK
 • ks. dr Marcin SZCZERBIŃSKI
 • ks. dr Krzysztof SZWARC
 • ks. dr Marek SZYMULA
 • ks. dr Przemysław ŚLIWIŃSKI
 • ks. dr Andrzej TULEJ
 • ks. dr Mateusz WYRZYKOWSKI

 

ASYSTENCI:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA

 

PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY ZAPROSZENI:

 • ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US
 • ks. dr hab. Piotr KIENIEWICZ MIC
 • ks. dr hab. Jan MIAZEK, prof. AKW
 • ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI
 • ks. prof. dr hab. Ryszard MOŃ
 • dr hab. Monika PRZYBYSZ, prof. UKSW
 • o. dr hab. Mateusz PRZANOWSKI OP
 • o. dr hab. Paweł WARCHOŁ
 • ks. dr Kamil ZADROŻNY