PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI
 • ks. dr hab. Wacław KRÓLIKOWSKI SJ
 • ks. bp dr hab. Rafał MARKOWSKI
 • ks. dr hab. Krzysztof SIWEK
 • ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ

 

ADIUNKCI:

 

ASYSTENCI:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • ks. mgr lic. Przemysław ŚLIWIŃSKI

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
 • ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI

 

PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY ZAPROSZENI:

 • dr hab. Monika PRZYBYSZ, prof. UKSW
 • o. dr hab. Mateusz PRZANOWSKI OP
 • ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US
 • ks. dr hab. Piotr KIENIEWICZ MIC
 • o. dr hab. Paweł WARCHOŁ
 • ks. dr Kamil ZADROŻNY