Akademia Katolicka w Warszawie jest uczelnią niepubliczną powstałą w wyniku przekształcenia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie na mocy dekretu wydanego 15 sierpnia 2020 r. przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza. Posiada osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa państwowego oraz przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową, pozwalającą na nadawanie w zakresie teologii tytułu magistra, stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Będąc kontynuatorką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, zachowuje wszystkie uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem z dnia 1 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 727). W zakresie prowadzenia studiów na kierunku teologia prócz nadzoru ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki podlega Stolicy Apostolskiej, a także posiada wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów kościelnych, w tym prawo do nadawania stopnia licencjata kanonicznego z teologii.