Wielki Kanclerz

Jego Eminencja kard. KAZIMIERZ NYCZ

Metropolita Warszawski

 

  Wielki Wicekanclerz

   O. ARTURO SOSA ABASCAL SJ

Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego działający przez swojego delegata – Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, KSIĘDZA TOMASZA KOTA SJ

 

Władze akademickie

REKTOR

Ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA

 

 

PROREKTOR

Ks. prof. AKW dr hab. Piotr ASZYK SJ

 

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych

KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

O. dr Marek KOTYŃSKI CSsR

kotynski@onet.eu

 

KIEROWNIK STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (BLENDED-LEARNING – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ)

Ks. dr Andrzej TULEJ

atulej@akademiakatolicka.pl

 

DYREKTOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ

DYREKTOR LICENCJATU KANONICZNEGO – PRZYGOTOWANIA DO DOKTORATU

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

mraczynskirozek@akademiakatolicka.pl

 

KIEROWNIK PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGICZNO -€“ KATECHETYCZNYCH

dr Marzanna DUBIŃSKA

mdubinska@akademiakatolicka.pl

 

KIEROWNIK STUDIUM DUCHOWOŚCI

Ks. dr Grzegorz OSTROWSKI

gros50@wp.pl

 

 

KIEROWNIK STUDIUM LITURGICZNO-BIBLIJNEGO

Ks. dr Piotr WALENDZIK

ks.piotr@poczta.fm

 

KIEROWNIK INSTYTUTU SZKOLENIA ORGANISTÓW

Ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER

iso@mkw.pl