Odnowić w sobie Betlejem

21 grudnia 2017 r. profesorowie i pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie zebrali się na Spotkaniu Opłatkowym. Spotkanie rozpoczęła wspólna kolęda, po której pan Jerzy Wójcik przeczytał słowa Ewangelii o narodzinach Jezusa.

Ks. Rektor Krzysztof Pawlina przywitał zebranych zwracając uwagę, iż: „na Boże Narodzenie gromadzimy się po to, aby sobie wypowiedzieć tę miłość, która jest z Boga w nas. Dzisiaj, jako ci, którzy tworzą Papieski Wydział Teologiczny zbieramy się, aby odnowić w sobie Betlejem. Także uczelnia, do której przychodzi tylu studentów jest pewnego rodzaju Betlejem” – powiedział ksiądz Rektor. Ksiądz Pawlina życzył profesorom, aby każdy wnosił do tej uczelni to co ma najpiękniejsze, a przede wszystkim wiarę. Wyraził przekonanie, iż studenci, którzy przychodzą na uczelnię potrzebują zarówno wiedzy, jak i wiary.

Życzenia dla księdza Rektora, w imieniu profesorów i pracowników złożył ksiądz infułat Stanisław Kur. Po życzeniach przyszedł czas dzielenia się opłatkiem, a następnie zebrani zasiedli do świątecznego obiadu. Na zakończenie spotkania każdy z zebranych otrzymał upominek.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski