Ostatnie spotkanie I edycji Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji

Co miesiąc grupa 140 osób przyjeżdżała na Papieski Wydział Teologiczny,  aby zdobywać wiedzę i narzędzia, które pomogą jej podejmować posługę w parafii i w zespołach ewangelizacyjnych. W sobotę, 1 czerwca, odbyło się ich ostatnie spotkanie. Chociaż I edycja SLNE się kończy w tym roku akademickim, jednak sama formuła się nie kończy. 80 liderów rozpoczyna po wakacjach Laboratorium Nowej Ewangelizacji, który będzie kontynuacją ukończonej formacji. Przewidziana jest również II edycja Szkoły Liderów.

Ostatni wykład i warsztaty z zakresu muzyki i tańca wykorzystywanego w ewangelizacji poprowadzili p. Andrzej Dubiel i p. Patryk Sławiński. Pan Andrzej mówił o roli muzyki, podkreślał jej wartość zarówno podczas liturgii jak i poza nią. Podczas części warsztatowej grupa liderów wspólnie zatańczyła w łączności z osobami zgromadzonymi na polach lednickich wspólnotowy taniec „Poślij nas”. P. Patryk chciał w ten sposób pokazać, że warto zaproponować podczas festynów parafialnych taniec, aby zintegrować parafian ze sobą. Treści tego typu tańców wspólnotowych można potraktować jako etap preewangelizacji osób, które trafiły na festyn.

Po obiedzie dotarł do nas Kard. Kazimierz Nycz, który celebrował Mszę Świętą.

Wprowadzenie Ks. Rektora Krzysztofa Pawliny:

Wprowadzenie Ks. Pawliny

Homilia Ks. Kardynała Kazimierza Nycza:

Homilia Kard. Nycza

Po Mszy św. Ks. Rektor wręczył dyplomy każdemu z uczestników Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Liderzy pełni wdzięczności za zorganizowanie Szkoły przekazali Ks. Pawlinie arkusz ukazujący apostoła, w którego każdy wpisał swoje imię oraz słowa, które były szczególnie ważne podczas wykładów. Ponadto grupa przygotowała osobiste podziękowania Księdzu Rektorowi w formie audio. Czekamy na owoce Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji i zapraszamy nowe osoby do wstępnego zapisywania się w sekretariacie wydziału lub pod adresem mailowym sekretariat@akademiakatolicka.pl

Galeria ze Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji

Olga Fornalczyk, jedna z uczestniczek, o SLNE:

Zachwycona Bogiem, Chrystusem, Ewangelią, Kościołem i działaniem Ducha Świętego, biegłam do Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji żeby jak najszybciej efektywnie dzielić się moim entuzjazmem z innymi. Biegłam… jak najszybciej… jak to dobrze, że akurat tutaj trafiłam. Potrzeba mi było tego całego roku, pierwszych rekolekcji z biskupem Rysiem, potem kolejnych wykładów, warsztatów i spotkania z wieloma mądrymi ludźmi, żeby zrozumieć jak wiele jeszcze przede mną pracy. Mój ogromny entuzjazm nie wygasł, przeciwnie, jeszcze bardziej wzrósł w świadomości, że mogę przełożyć go na jak najbardziej profesjonalne działanie.
Myślałam, że przez ten rok nauczę się jak mówić do ludzi aby chcieli słuchać. Tymczasem zrozumiałam, że to ja przede wszystkim muszę nauczyć się słuchać innych ludzi i nauczyć się szukać Boga w nich i razem z nimi.
Cieszę się, że udało mi się uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Każdy z wykładowców pokazywał nam różne inicjatywy ewangelizacyjne ale co najważniejsze każdy z nich był profesjonalistą i autorytetem w swojej dziedzinie. Dziękuję Bogu, że pozwolił mi uczyć się od najlepszych i dał nadzieję, że i ja kiedyś do takiego grona dołączę.