Ostatnie w semestrze letnim zajęcia na studiach niestacjonarnych (sobotnich)