Otwórz Panie moje serce

Profesorowie i studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie uczestniczyli 14 grudnia w uroczystej Mszy św., która poprzedziła spotkanie opłatkowe. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Wielki Kanclerz Uczelni – ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

 


„Adwent jest nam potrzebny, żebyśmy w tym czasie szczególnym nie tylko szerzej otworzyli swoje usta i śpiewali Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu, ale żebyśmy także potrafili modlić się i mówić: Otwórz Panie moje serce, żebym mógł Ciebie przyjąć i z Tobą się spotkać” – mówił w homilii ks. Kardynał.

Metropolita warszawski przypomniał o zadaniu każdego z nas, iż mamy być solą ziemi. Zadanie to realizować mamy poprzez, nie tyle nauczanie, ale przez świadectwo życia. Podobnie jak sól radykalnie przemienia potrawy, tak i my – zdaniem ks. Kardynała –potrzebujemy czasami dokonać radykalnej zmiany w naszym życiu.

„Czy czasem nie jest dzisiaj tak, że ciągle czekamy na lepszego Pana Jezusa? Ciągle poszukujemy znaków, objawień, jakby Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, lub jakby to nam nie wystarczało” – pytał kard. Nycz. Wskazał, iż Adwent prowadzi nas, abyśmy potrafili Pana Jezusa zobaczyć i przyjąć w drugim człowieku. Tak, jak zobaczyli Go m.in. brat Albert i Matka Teresa z Kalkuty.

Na zakończenie ks. kardynał przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Kto nie przebaczył, ten już przegrał”. „Módlmy się, żebyśmy w ten sposób nigdy nie przegrywali tego wielkiego daru i wyzwania jakim jest dla nas Ewangelia Jezusa” – zaapelował Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski