Skip to main content
wyszukaj

Sesja egzaminacyjna

We wszystkich jednostkach podległych Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Będzie ona trwała do połowy lutego. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów studenci proszeni są o złożenie indeksów do Sekretariatu. Po zakończeniu przerwy międzysemestralnej, na przełomie lutego i marca rozpoczną się zajęcia drugiego semestru. Informacji na temat terminów sesji i początku zajęć dla każdego rodzaju studiów udziela Sekretariat PWTW. Plany zajęć na drugi semestr zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej Wydziału. Ksiądz Rektor życzy wszystkim studentom powodzenia podczas zdawania egzaminów

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe pracowników PWTW

Dnia 21 grudnia 2010 roku miał miejsce opłatek pracowników Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Przy obficie zastawionym stole wigilijnym zasiedli przedstawiciele kadry dydaktycznej  Papieskiego Wydziału Teologicznego. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się odśpiewaniem kolędy oraz odczytaniem Ewangelii. Po życzeniach Ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny – Rektora PWTW, wszyscy obecni przełamali się opłatkiem. Ku zadowoleniu wszystkich nie zabrakło prezentów od Mikołaja, którego wspomógł Ksiądz Rektor.

Galeria

Czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe studentów niestacjonarnych

W sobotę 18 grudnia br. odbyło sie spotkanie opłatkowe dla studentów niestacjonarnych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela. Mszy św. w kościele parafialnym bł. Edmunda Bojanowskiego, sprawowanej w intencji śp. Ks. prof. dr hab. Ludwika Królika, zmarłego przed 11 laty Dziekana PWTW, przewodniczył Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor PWTW w Warszawie. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę cenienia w dzisiejszym świecie „jakości życia, a nie szybkości życia”. Zachęcił również wspólnotę studencką do odkrywania w czasie Bożego Narodzenia „poczucia Bożego życia i Miłości, która uzdalnia do rzeczy, które przekraczają nasze siły”. Mszę św. współkoncelebrowali: Ks. inf. Stanisław Kur – wieloletni profesor PWTW, Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak – Kierownik Studiów Niestacjonarnych oraz Ks. dr Tomasz Jakubiak – adiunkt PWTW. W czasie spotkania opłatkowego, które rozpoczęło się od wspólnego kolędowania i odczytania Dobrej Nowiny, w imieniu wspólnoty studenckiej życzenia złożył obecnym profesorom Pan Piotr Matwiej – starosta III i IV roku studiów. Wśród profesorów był obecny również Ks. prof. dr. hab. Jan Miazek – wieloletni Dziekan PWTW. Ks. Rektor Krzysztof Pawlina, mówiąc o zadaniu przed jakim stoi Papieski Wydział, a którym jest służba Archidiecezji Warszawskiej, stwierdził, że „nauka teologii jest jak zbieranie sianka do żłóbka Pana Jezusa” i życzył wszystkim obecnym, aby byli świadkami Chrystusa.

Galeria

Czytaj dalej

Wręczenie dyplomów

W poniedziałek 6 grudnia br. kardynał Kazimierz Nycz wręczył dyplomy 44 księżom z archidiecezji warszawskiej, którzy ukończyli Studium Proboszczowskie przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Uroczystość miała miejsce w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej w Warszawie. Celem Studium Proboszczowskiego jest przygotowanie księży do podjęcia i pełnienia urzędu proboszcza. Ukończenie Studium stanowi warunek, aby móc tę funkcję pełnić. W ramach Studium są prowadzone zajęcia z podstawowych dziedzin przydatnych w samodzielnym prowadzeniu parafii (m.in. administracja, prawo pracy, konserwacja zabytków, problematyka kanoniczna, pastoralna, katechetyczna, liturgiczna). Kolejna edycja Studium odbędzie się w przyszłym roku.

Galeria

Czytaj dalej

Spotkanie Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego na temat in vitro

23 listopada 2010 r. odbyło się Posiedzenie Naukowe Warszawskiego Towarzystwa Teologicznegoim. bł. ks. Romana Archutowskiego w siedzibie WTT na Bielanach przy ul. Dewajtis 3. Referat pt. „Życie – kosztem życia?” wygłosił znany kanonista ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), ustosunkowując się przede wszystkim do problematyki ekskomuniki w kontekście dyskusji na temat in vitro.

 

 

Poniżej streszczenie naistotniejszych kwestii poruszonych w referacie „Życie – kosztem życia?”
Życie człowieka, jako należące do najwyższych wartości, podlega ochronie prawnej – zarówno w systemie prawa polskiego (art. 38 Konstytucji RP i art. 157 a § 2 kodeksu karnego), jak i w systemie prawa kanonicznego (kan. 1398 kodeksu prawa kanonicznego).

Gdy chodzi o ochronę życia poczętego, to prawo kanoniczne przewiduje sankcję karną za przestępstwo aborcji: ekskomunikę latae sententiae, a więc zaciąganą mocą prawa, gdy nastąpił skutek aborcyjny. Karze tej podlega zarówno kobieta, która sama dokonuje aborcji lub poddaje się zabiegowi aborcyjnemu, jak i wszyscy konieczni współsprawcy fizyczni i moralni tego przestępstwa (zob. kan. 1329 § 2 kpk). Kara ekskomuniki nie wyklucza z Kościoła, lecz ze wspólnoty sakramentalnej.

Biorąc pod uwagę odnośne dokumenty Kongregacji Doktryny Wiary, w szczególności Instrukcję Dignitas personae z 12.12.2008 r., należy przyjąć, iż ekskomunikę latae sententiae zaciąga również kobieta poddająca się technikom zapłodnienia in vitro oraz dokonujący tych technik (podobnie wszyscy konieczni współsprawcy fizyczni i moralni takich działań), jeśli w następstwie ich stosowania, a tak jest w każdym przypadku, ma miejsce unicestwienia zarodków.

Natomiast samo głosowanie przez parlamentarzystę katolika na rzecz ustawy proaborcyjnej czy ustawy dopuszczającej stosowanie zapłodnienia in vitro, jakkolwiek stanowi poważną winę moralną, to jednak nie powoduje zaciągnięcia ekskomuniki, gdyż ta przewidziana jest za konkretny czyn aborcyjny.


Czytaj dalej

Rozpoczęcie zajęć w trybie kwartalnym (e-learning)

W poniedziałek 25 października br. o godz. 10.00 rozpoczną się na naszej Uczelni zajęcia dla studentów teologii w trybie kwartalnym. Ten sposób studiowania oznacza, że studenci przyjeżdżają na Uczelnię 3 razy w roku. Każdy zjazd trwa tydzień (poniedziałek-piątek).  Studiowanie w systemie kwartalnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część zajęć udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Informujemy, że na tego typu studia jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Informacji udziela Sekretariat PWTW.

 
 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Sekcja św. Jana Chrzciciela

 

rozpoczyna nowy cykl studiów magisterskich z teologii:

 

Studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia

ze specjalności: teologia ogólna i katechetyka

cykl kwartalny połączony z kształceniem na odległość (KnO)

 

Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

W zaproponowanym systemie studiowania studenci biorą udział w trzech sesjach wykładowych w ciągu roku trwających od poniedziałku do piątku. Studiowanie w systemie kwartalnym połączone jest z kształceniem na odległość (tzw. e-learning). Część treści programowych udostępniana jest studentom za pośrednictwem internetu. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat PWTW. Koszt: 1000 zł za rok.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na podstawie złożonych w Sekretariacie lub przesłanych pocztą następujących dokumentów: podanie, życiorys, świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis i ksero), świadectwo maturalne z religii, opinia proboszcza parafii zamieszkania, zaświadczenie lekarskie, 3 zdjęcia, ksero dokumentu tożsamości, opłata wpisowa (75 zł).

 

Kontakt:

ul. Dewajtis 3,

01-815 Warszawa

tel/fax.: 22 869 98 90

e-mail: sekretariat-pwtw@pwtw.mkw.pl

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,

w czwartek w godz. 10.00-18.00.


Czytaj dalej

Abp Ladaria doktorem honoris causa PWTW

Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp Luis F. Ladaria SJ otrzymał 4 października tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W swojej pracy naukowej hierarcha zajmuje się przede wszystkim trynitologią i antropologią teologiczną. Na uroczystości w auli Collegium Bobolanum obecni byli metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz uczelni oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Dyplom z tytułem doktora honoris causa wręczyli gościowi z Watykanu ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ – rektor PWTW Sekcji św. Andrzeja Boboli i ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – rektor PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela. Laudację nowego doktora honorowego wygłosił promotor jego doktoratu honorowego ks. prof. dr hab. Józef Kulisz. Przypomniał, że laureat w centrum swoich badań naukowych stawia człowieka w relacji z Bogiem. Abp L. Ladaria podziękował za przyznanie mu tytułu, a następnie wygłosił wykład pt. „Tajemnica Boga, tajemnica człowieka”.

Czytaj dalej

Spotkanie absolwentów

W niedzielę 3 października 2010 r. odbył się doroczny zjazd absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Mszę św. na rozpoczęcie zjazdu celebrował Rektor Uczelni ks. prof. Krzysztof Pawlina oraz Dyrektor Studiów Niestacjonarnych ks. prof. Stanisław Warzeszak. Po Mszy odbyło się koleżeńskie spotkanie i rozmowy przy poczęstunku. Uczestnicy zjazdu wysłuchali również wykładu ks. dr. Piotra Burgońskiego pt. „Religia w sferze publicznej”, po którym nastąpiła niezwykle ożywiona i interesująca dyskusja. Wszyscy absolwenci zostali zaproszeni na przyszłoroczne spotkanie.

Zjazdy absolwentów naszej Uczelni odbywają się każdego roku w pierwszą niedzielę października.

Czytaj dalej

Uroczysta inauguracja roku 2010/2011

W czwartek 30 września w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011. W uroczystości wzięli udział Rektorzy i Prorektorzy warszawskich uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz liczne grono studentów, także z ośrodków zamiejscowych. Uroczystości przewodniczyli Rektorzy naszej Uczelni: ks. prof. Krzysztof Pawlina i ks. prof. Zbigniew Kubacki. Wykład inauguracyjny pt. „Relikwiarzem cała ziemia wasza… O symbolice ziemi w literaturze polskiej czasów niewoli” wygłosił prof. Franciszek Ziejka z UJ.

Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości, m.in. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Czytaj dalej
Aktualności

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu