Skip to main content
wyszukaj

„Modlić się aby działać. Między kontemplacją i aktywnością?” – za nami ostatnia przed wakacjami edycja Duchowości dla Warszawy

„Kościół jest jak «góra lodowa». My widzimy jedynie to, co jest na zewnątrz, jego wierzchołek, chcemy go reformować, zmieniać. A tymczasem większa cześć Kościoła to rzeczywistość niewidzialna, nadprzyrodzona, to życie, które rodzi się z modlitwy wewnętrznej. Jednocześnie Bóg prowadzi z nami nieustanny dialog, który wybrzmiewa przez ciągle nowe sytuacje, obecne w naszym życiu. Do tego jesteśmy zaproszeni”. Tak o modlitwie opowiadał ks. dr hab. Andrzej Muszala (prof. UPJPII) podczas kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”: „Modlić się aby działać. Między kontemplacją i aktywnością?”, który odbył się 22 maja w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Prelegent na początku odwołał się do zeszłorocznego wykładu na temat modlitwy w ciszy i zwrócił uwagę, że modlitwa czynu stanowi kontynuację trwania z Bogiem bez słów. Chociaż akt modlitwy kończy się, to człowiek wierzący powinien być w ciągłym stanie modlitwy, w stanie przebywania z kochającym Bogiem w codzienności. Taka modlitwa jest wciąż oczyszczana z wielomówstwa i orientowana ku miłości. Ksiądz profesor przypominał etapy modlitwy w ciszy, aby na ich podstawie zaprezentować kolejny etap. Modlitwa w ciszy polega na „5 nic”: zapomnienie o sobie, słuchanie słowa Bożego, wejście do swego wnętrza (zamknięcie oczu), wewnętrzna kontemplacja Jezusa i akt wiary. Idąc dalej, chrześcijanin dochodzi do „5 wszystko”, którymi są: Osoba Jezusa jako fundament, relacja z bliźnimi, relacja ze światem, relacja z sobą i relacja z Bogiem.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Duchowości dla Warszawy

Działanie i kontemplacja jednoczą się i stapiają ze sobą. Nie ma skutecznego działania chrześcijańskiego bez modlitwy, ani modlitwy bez wyrażenia jej w czynie. Na czym jednak polega autentyczne przejście od modlitwy do działania? Jakie działanie weryfikuje autentyczność naszej modlitwy? Jak harmonijnie łączyć modlitwę i działanie w naszej codzienności?

Te i podobne kwestie zostaną podjęte podczas wykładu „Modlić się, aby działać. Między kontemplacją i aktywnością”, który wygłosi ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII.

Wykład odbędzie się 22 maja (środa) o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie Przedmieście 66).

Na kontynuację cyklu „Duchowość dla Warszawy” zapraszają organizatorzy Akademia Katolicka w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wstęp wolny.

Czytaj dalej

Zakończenie roku na Studium Małżeństwa i Rodziny

Po dwóch latach wspólnych spotkań akademickich, swoją przygodę ze Studium Małżeństwa i Rodziny zakończyła grupa małżeństw oraz osób indywidualnych. Był to owocny czas pogłębiania wiedzy o małżeństwie i rodzinie zarówno w wymiarze teologicznym jak i psycho-pedagogicznym. W znacznej mierze także, wiązał się on z nabywaniem umiejętności poprzez pracę warsztatową. Jesteśmy przekonani, że nabyta wiedza i kompetencje przyczynią się do rozwoju własnego, rodzin, a także do pracy z małżeństwami i rodzinami w Kościele i poza Nim. Dziękując za piękne świadectwa wdzięczności za ten czas, zapraszamy na nowy rok akademicki. W naszych zajęciach ,,uczestniczyły” także dzieci, stąd przyjeżdżanie w szerszym składzie, nie jest przeszkodą w uczestnictwie w naszym studium. Pełne informacje o rekrutacji i programie dostępne są na https://www.akademiakatolicka.pl/studium-malzenstwa-i-rodziny/Galeria zdjęć.

 

Czytaj dalej

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży – rekrutacja 2024/2025

Akademia Katolicka w Warszawie otwiera rekrutację do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Większość zajęć prowadzona będzie metodą warsztatową, w małych grupach. W programie poruszane będą zagadnienia z psychologii młodzieży, komunikacji, empatycznego słuchania, rozwiązywania konfliktów.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów i sióstr, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież. Ilość miejsc jest ograniczona, przyjęcia odbywają się wg kolejności zgłoszeń. Szczegóły w sekretariacie pod numerem telefonu (22) 869 98 90.

Tegoroczne wykłady będą odbywały się w dniach: 14-15 października, 4-5 listopada, 2-3 grudnia, 10-11 lutego, 2 – 4 marca, 31 marca – 1 kwietnia, 12-13 maja, 9 – 10 czerwca. Dokładny plan wykładów przedstawiony zostanie w czerwcu.

Więcej szczegółów w zakładce https://akademiakatolicka.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/

Czytaj dalej

Na naszej uczelni odbyła się coroczna konferencja doktorantów AKW pt. „«Pełna łaski»

Dnia 16 maja 2024 na naszej uczelni odbyła się coroczna konferencja doktorantów AKW pt. „«Pełna łaski». Maryja w życiu i wierze Kościoła”. W swoim powitaniu na początku konferencji ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina odwołał się do literackiego obrazu matki, która próbowała zakomunikować swojemu synowi, że niedługo umrze i musi mu coś ważnego przekazać. Na co syn odpowiadał, żeby tak nie mówiła i pocieszał ją, że na pewno jeszcze pożyje. I tak matka umarła niewysłuchana. Ksiądz Rektor ostrzegał uczestników konferencji, aby mówiąc o Maryi, nie słuchali tylko siebie nawzajem, ale tego, co ona ma nam do powiedzenia. Co też staraliśmy się czynić słuchając dwunastu wystąpień, zadając pytania prelegentom i podejmując rozmowy teologiczne w kuluarach. Dziękuję wszystkim uczestnikom i organizatorom, i zapraszam na przyszły rok.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek, Dyrektor szkoły doktorskiej

Czytaj dalej

Zakończyła się tegoroczna edycja studium ,,Sztuka bycia katechetą”

15 maja 2024 roku zakończyliśmy kolejną edycję studium katechetycznego zatytułowanego „Sztuka bycia katechetą”. Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Gościom za niezwykle owocny czas wspólnych spotkań.

Studium ma na celu pomóc nauczycielom religii rozwijać ich warsztat pracy oraz stawać się inspiracją dla swoich podopiecznych poprzez poszerzanie swoich umiejętności, wiedzy  i zainteresowań z zakresu Biblii, historii Kościoła, współczesnych mediów cyfrowych, kultury i sztuki. Prelegenci, to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem chcą pomóc środowisku katechetycznemu w jeszcze skuteczniejszym i ciekawszym przekazywaniu wiedzy religijnej uczniom, a także pomóc kształtować i pielęgnować kulturę chrześcijańską w młodym pokoleniu.

Już teraz zapraszamy na trzecią edycję studium „Sztuka bycia katechetą”, która rozpocznie się 25 września 2024 roku. Wśród zaproszonych gości będą m.in.: Ks. Bp dr hab. Michał Janocha, s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM, P. dr hab. Monika Przybysz – prof. UKSW, P. Adam Woronowicz, P. Irmina i Marcin Śliwińscy.

Więcej informacji dotyczących kolejnej edycji studium „Sztuka bycia katechetą” oraz rekrutacji znajdziecie państwo na stronie Akademii Katolickiej w Warszawie w najbliższym czasie. Zapraszamy.

Czytaj dalej

Za nami interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa o idei świątyni

W dniach 14-15 maja 2024 roku w siedzibie Akademii Katolickiej w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3). Idea świątyni i jej znaczenie w teologii i kulturze”. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w obecnym roku 1700. rocznica poświęcenia pierwszej Bazyliki Laterańskiej.

Spotkanie zgromadziło naukowców różnych dyscyplin, nie tylko tych bezpośrednio teologicznych, ale również związanych szerzej z kulturą. W czasie konferencji wygłoszonych zostało 28 referatów naukowych, z czego 8 w sesjach plenarnych a 20 ramach paneli równoległych. W spotkaniu czynny udział wzięli zarówno bibliści jak i teologowie, w tym ci zajmujący się patrologią, liturgiści, kanoniści oraz architekci, artyści w tym muzycy nie tylko kościelni oraz osoby zaangażowane na polu pedagogiki i formacji liturgicznej.

Dzięki współczesnym zdobyczom techniki, oprócz rodzimych specjalistów z zakresu Pisma Świętego i liturgii, również wschodniej, poprzez łącza internetowe swoje referaty w części plenarnej wygłosili również Ks. Prof. Renato De Zan – jedyny na świecie badacz szczycący się doktoratem zarówno ze Świętej Liturgii jak i w dziedzinie nauk biblijnych, pani Prof. Maria Giovanna Muzj – wieloletnia profesor ikonografii chrześcijańskiej m.in. na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz Ks. Marco Frisina – światowej sławy kompozytor muzyki filmowej, religijnej i liturgicznej.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szeroko pojętemu zagadnieniu świątyni prawdopodobnie po raz pierwszy zgromadziła w jednym miejscu specjalistów z tylu różnych dziedzin wiedzy. Dla każdego z uczestników była to okazja do wzajemnego słuchania siebie, wymiany doświadczeń i własnych perspektyw oraz do poszerzenia horyzontu patrzenia na specyficzną kwestię relacji Boga do człowieka, bo tego właśnie dotyczy w swej istocie temat świątyni.

Na zakończenie konferencji, pomimo ogromnej ilości podjętych zagadnień, wśród uczestników widać było bardzo żywe pragnienie kontynuowania dialogu, gdyż, jak się okazało, tematyka rozbudziła jeszcze większe pragnienie zgłębiania tajemnicy spotkania Boga z człowiekiem. Niech we wszystkim Pan Bóg będzie uwielbiony.

Ks. dr Łukasz Celiński, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Galeria zdjęć

Czytaj dalej

Konferencja naukowa pt. ,,Łaski pełna” Maryja w życiu i wierze Kościoła. Zapraszamy

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez szkołę doktorską AKW, która odbędzie się 16 maja 2024 w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3, w sali konferencyjnej św. Józefa, wejście A. Rozpocznie się o godz. 10.00. Pozostałe szczegóły na plakacie.

Podczas konferencji będzie można zapoznać się z najnowszymi badaniami prowadzonymi przez młodych naukowców na naszej uczelni.

Będzie też czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Czytaj dalej
Aktualności

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu