Parafialne Rady Duszpasterskie wzmocnione

12 marca PWTW - zakończenie nauki-1712 marca w uroczystej mszy św. uczestniczyli studenci Studium Pastoralnego dla Parafialnych Rad Duszpasterskich, którzy od jesieni zeszłego roku zdobywali wiedzę jak twórczo budować i uczestniczyć w życiu wspólnoty parafialnej. Ks. Rektor życzył Studentom, by wychodzili z życzliwością oraz łagodnością Boga do ludzi, do których Bóg ich posyła. Po mszy św. kilkunastu absolwentów otrzymało z rąk ks. Rektora dyplomy ukończenia Studium.

Galeria