Pierwsze dyplomy dla absolwentów Studiów Etyki dla Nauczycieli

Pierwsi absolwenci Podyplomowych Studiów Etyki dla Nauczycieli odebrali w dniu 25 marca 2017 r. dyplomy ukończenia studiów z rąk Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. Krzysztofa Pawliny.
Studia Etyki dla Nauczycieli mają na celu przygotowanie słuchaczy do nauczania etyki i filozofii na wszystkich etapach edukacji. Zajęcia mają formę wykładową i trwają trzy semestry.
Dyrektorem kierunku studiów jest ks. dr Marek Dobrzeniecki.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski