Pierwsze wykłady w Szkole Biblijnej Collegium Joanneum

26 września rozpoczęliśmy zajęcia w Szkole Biblijnej Collegium Joanneum. Ten nowy projekt Papieskiego Wydziału zgromadził licznych słuchaczy zainteresowanych tematyką biblijną. Podczas dwóch lat szkoły uczestnicy będą poznawali treści związane z ogólną wiedzą na temat Pisma Świętego oraz poszczególnymi księgami Starego i Nowego Testamentu. Pierwszy dzień wykładowy, rozpoczęty przywitaniem nowych studentów przez Ks. Rektora Krzysztofa Pawlinę, poprowadził ks. dr hab. Krzysztof Siwek. Wykłady dotyczyły tekstu, kanonu, natchnienia Pisma Świętego oraz jego powstania i przekazu. Wykłady szkoły proponowane w wybrane soboty są również dostępne w wariancie spotkań wieczornych we wtorki – wykład z 26 września zostanie przedstawiony 29 września i 6 października. Kolejny wykład w sobotę odbędzie się 10 października.

Program zajęć dostępny pod linkiem: https://www.akademiakatolicka.pl/szkola-biblijna-collegium-joanneum/

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski