Skip to main content
wyszukaj

Ks. dr Piotr Jutkiewicz

KONTAKT MAILOWY:

pjutkiewicz@akademiakatolicka.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • przekłady Starego i Nowego Testamentu na język syryjski
 • przekłady Starego i Nowego Testamentu na język koptyjski
 • historia recepcji tekstu biblinego w kontekście chrześcijaństwa syryjskiego
 • krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu
 • Ewangelia Jana
 • Listy Pawłowe
 • Ody Salomona

CURRICULUM VITAE:

 • 2010: magister teologii, PWTW (obecnie AKW)
 • 2018: licencjat nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie
 • 2023: doktorat nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie

PUBLIKACJE:

Academia.edu: https://akademiakatolicka.academia.edu/PiotrJutkiewicz

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Jutkiewicz/research

 • 2019: “Otwórzcie wasze uszy, a będę mówił do was’ (Ody Salomona 9, 14, 28, 32 i 34): Przekład z języka syryjskiego z wprowadzeniem”, w: Warszawskie Studia Teologiczne XXXII/2/2019, s. 138–154.
 • 2020: “Między tłumaczeniem słów a tłumaczeniem sensu. Współczesne spojrzenie na historię syryjskich przekładów Nowego Testamentu na przykładzie J 3,1.2.16.17”, w: Biblical Annals 10/3 (2020), s. 457–473.
 • 2021: “Ody Salomona 29, 36, 40 i 41”, w: Vox Patrum 77 (2021), s. 203–218.
 • 2022: “Mary as a Disciple: The Reception of the Figure of Mary of Bethany (John 11:1–46) in the Old Syriac Sinaiticus Manuscript,” w: Catholic Biblical Quarterly 84.1/2022, pp. 97–108.
 • 2022: “Stages of the Harklean Tradition and the Process of Its ‘Byzantinization’ in the Example of the Gospel of Luke in the MS Chaldean 25 of Alqosh,” w: Hugoye: Journal of Syriac Studies 25.1/2022, pp. 43–84.
 • 2022: “New College MS 333: An Extraordinary Witness to the Harklean Syriac New Testament,” w: New College Notes 17 (2022), no. 1 (https://www.new.ox.ac.uk/new-college-notes).
 • 2024 (w przygotowaniu): The Gospel of John according to the Syriac Harklean Version. Edition and Commentary by Piotr Jutkiewicz, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, Leuven: Peeters.
 • 2024 (w przygotowaniu): „How the Paratextual Features of Manuscripts Grow over Time. The Exceptional Wealth of the Syriac Harklean Tradition,” in: Perspectives on Linguistics and Ancient Languages, Piscataway, NJ: Gorgias Press.
 • 2024 (w przygotowaniu): “A Fragment from the 'Christian Topography’ of Cosmas Indicopleustes in Syriac. A Note to the Kephalaia of the Gospel of John in Oxford, New College MS 333,” w: Le Muséon.
 • 2024 (w przygotowaniu): „BL Add. 17.103,” in: Handbook of Biblical Manuscripts, Textual History of the Bible Handbooks, Leiden: Brill.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • 2022: Symposium Syriacum (Paris): A Critical Edition of the Gospel of John in the Harklean Version
 • 2022: Syriac Lunch Seminar for Early Career Scholars (University of Oxford): The Gospel of John in the Syriac Harklean Version: An Edition Based upon the Earliest Witnesses
 • 2022: SBL Annual Meeting (Denver): How Paratextual Features of Manuscripts Grow in Time. The Exceptional Wealth of the Syriac Harklean Tradition
 • 2023: Seminarium późnoantyczne Ewy Wipszyckiej (Uniwersytet Warszawski): An Edition of the Gospel of John in the Syriac Harklean Version. Challenges and Contributions

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWYCH:

NAGRODY:

UCZESTNICTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH:

 • Society of Biblical Literature
 • Associazione ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico

E-MAIL CONTACT:

pjutkiewicz@akademiakatolicka.pl

RESEARCH INTERESTS:

 • Syriac translations of the Old and the New Testaments
 • Coptic translations of the Old and the New Testaments
 • reception history of the Bible in the context of Syriac Christianity
 • textual criticism of the Old and the New Testaments
 • the Gospel of John
 • the Pauline letters
 • the Odes of Solomon

EDUCATION:

 • 2010: M.A. in Theology, Catholic Academy in Warsaw
 • 2018: Licentiate in the Sacred Scripture (SSL), Pontifical Biblical Institute in Rome
 • 2023: Doctorate in the Sacred Scripture (SSD), Pontifical Biblical Institute in Rome

PUBLICATIONS:

Academia.edu: https://akademiakatolicka.academia.edu/PiotrJutkiewicz

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Jutkiewicz/research

 • 2019: “‘Open Your Ears and I Will Speak to You’ (Odes of Salomon 9, 14, 28, 32, and 34): Translation from Syriac with an Introduction” (in Polish), in: Warszawskie Studia Teologiczne XXXII/2/2019, pp. 138–154.
 • 2020: “Between Translating Words and Translating Sense: A Modern Approach to the History of Syriac Translations of the New Testament on Example of John 3:1.2.16.17” (in Polish), in: Biblical Annals 10/3 (2020), pp. 457–473.
 • 2021: “Odes of Solomon 29, 36, 40, and 41” (in Polish), in: Vox Patrum 77 (2021), pp. 203–218.
 • 2022: “Mary as a Disciple: The Reception of the Figure of Mary of Bethany (John 11:1–46) in the Old Syriac Sinaiticus Manuscript,” in: Catholic Biblical Quarterly 84.1/2022, pp. 97–108.
 • 2022: “Stages of the Harklean Tradition and the Process of Its ‘Byzantinization’ in the Example of the Gospel of Luke in the MS Chaldean 25 of Alqosh,” in: Hugoye: Journal of Syriac Studies 25.1/2022, pp. 43–84.
 • 2022: “New College MS 333: An Extraordinary Witness to the Harklean Syriac New Testament,” in: New College Notes 17 (2022), no. 1 (https://www.new.ox.ac.uk/new-college-notes).
 • 2024 (forthcoming): The Gospel of John according to the Syriac Harklean Version. Edition and Commentary by Piotr Jutkiewicz. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores Syri, Leuven: Peeters.
 • 2024 (forthcoming): „How the Paratextual Features of Manuscripts Grow over Time. The Exceptional Wealth of the Syriac Harklean Tradition,” in: Perspectives on Linguistics and Ancient Languages, Piscataway, NJ: Gorgias Press.
 • 2024 (forthcoming): “A Fragment from the 'Christian Topography’ of Cosmas Indicopleustes in Syriac. A Note to the Kephalaia of the Gospel of John in Oxford, New College MS 333,” in: Le Muséon.
 • 2024 (forthcoming): „BL Add. 17.103,” in: Handbook of Biblical Manuscripts, Textual History of the Bible Handbooks, Leiden: Brill.

CONFERENCES:

 • 2022: Symposium Syriacum (Paris): A Critical Edition of the Gospel of John in the Harklean Version
 • 2022: Syriac Lunch Seminar for Early Career Scholars (University of Oxford): The Gospel of John in the Syriac Harklean Version: An Edition Based upon the Earliest Witnesses
 • 2022: SBL Annual Meeting (Denver): How Paratextual Features of Manuscripts Grow in Time. The Exceptional Wealth of the Syriac Harklean Tradition
 • 2023: Ewa Wipszycka’s Late Antique Seminar (University of Warsaw): An Edition of the Gospel of John in the Syriac Harklean Version. Challenges and Contributions

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS:

FELLOWSHIPS:

 • 2022: Swenson Family Fellowship in Eastern Christian Manuscript Studies for Junior Scholars (HMML, Saint John’s University, MN, USA)

PRIZES:

MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS AND SOCIETIES:

 • Society of Biblical Literature
 • Associazione ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu