Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Po konferencji „Gender – nadzieja czy spustoszenie?”

By 5 grudnia, 2013No Comments3 min read

„Dzisiejszego wieczoru, w Domu Arcybiskupów w Warszawie zbieramy się, by mówić o człowieku” – tymi słowami Ks. prof. Krzysztof Pawlina otworzył konferencję pt. „Gender – nadzieja czy spustoszenie?”. W spotkaniu wzięli udział prof. Gabriele Kuby, niemiecka socjolog i pisarka, prof. Alina Midro, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i członek komisji bioetycznej episkopatu, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, moralista, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz  ks. Leszek Woroniecki SAC, który poprowadził konferencję oraz panel dyskusyjny. W konferencji uczestniczył również JE Kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Gender to słowo odmieniane w ostatnich tygodniach przez wszystkie przypadki. Pomimo wielu organizowanych spotkań temat ten wzbudza w dalszym ciągu duże zainteresowanie. Nie inaczej było tym razem. Na organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie spotkanie przyszło tak wiele osób, że nie wszyscy zmieścili się w sali przeznaczonej na konferencję.

Podczas pierwszego wykładu prof. Gabriele Kuby podkreślała, że deregulacja norm seksualnych jest trzonem ideologii gender. Niesie to za sobą złudne podejście do płci jako cechy, którą można wybrać. Seksualizacja prowadzi do użycia antykoncepcji i dokonywania aborcji, a co za tym idzie do wymierania całych społeczeństw.

Ideologia gender narodziła się z powiązania homoseksualistów oraz feministek. Wspierany jest przez ONZ, Unię Europejską i narodowe rządy lewicowe. Gender studies jest pełnoprawnym przedmiotem na wielu uniwersytetach. W Niemczech jest aż 170 profesorek tego kierunku. Ideologia gender bez wątpienia zmierza do zniszczenia tożsamości człowieka.

Kolejny wykład prof. Alina Midro dotyczył nośnika informacji genetycznych organizmów żywych oraz rozróżnienia płci na podstawie chromosomów cząsteczki ludzkiego DNA.

Ostatni prelegent, ks. prof. Paweł Bortkiewicz poruszył temat gender od strony filozoficznej i moralnej. Zauważył, że gender wywodzi się z trzech nurtów. Pierwszym jest nurt kartezjański, dualizm który wyłącza ciało ludzkie poza nawias człowieczeństwa (nie liczy się moja obiektywna struktura biologiczna, ale to co sobie uświadamiam, nie liczy się ludzkie życie, ale dopiero świadomość przeżywania tego życia). Antropologia gender wiąże się również z postmodernizmem, który cechuje odrzucenie wszelkiej normatywności, punktu odniesienia. Pytanie o chybotliwość istnienia, niedookreśloność przekłada się również na rozumienie ideologii gender. Trzecim elementem ideologii gender jest element ideologii marksistowskiej, myśli Fryderyka Engelsa jakoby źródłem ucisku, wyzysku, walki klasowej była struktura heteroseksualnego, monogamicznego małżeństwa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji

Przemówienie ks. prof. Krzysztofa Pawliny

Przemówienie ks. prof. Krzysztofa Pawliny

Przemówienie kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW

Przemówienie kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW

Wykład prof. Gabriele Kuby

Wykład prof. Gabriele Kuby

Wykład prof. Aliny Midro

Wykład prof. Aliny Midro

Wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza

Wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza

Pobierz całe nagranie audio z konferencji »

Leave a Reply

Close Menu