Początek sesji egzaminacyjnej na studiach niestacjonarnych (sobotnich)