Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą się włączyć do działań wolontaryjnych, a w szczególności nabyć kwalifikacje koordynatora wolontariatu działającego w ramach „Caritas”, parafii, placówek opiekuńczych i organizacji pozarządowych.

Cele studiów

Celem studiów w ramach Studium Liderów Wolontariatu PWTW jest m.in.:

  • zapoznanie z ideą i praktyką wolontariatu w świetle doktryny chrześcijańskiej
  • przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza działającego na rzecz osób potrzebujących
  • przygotowanie do zarządzania pracą zespołu wolontariuszy w placówce opiekuńczej, parafii, organizacji pozarządowej

Tryb nauki i czas trwania

Czas trwania: 2 semestry

Ilość godzin zajęć: 192 godziny

Praktyki: 60 godz.

6 zjazdów w semestrze (co 2-3 tygodnie), czyli w sumie 12 zjazdów

Zjazdy weekendowe, dwudniowe (sobota, niedziela)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz metod aktywizujących – dyskusji, analizy przypadków i warsztatów.

Plan dnia:

sobota
09.00 – 10.30 – zajęcia
10.45 – 12.15 – zajęcia
12.30 – 14.00 – zajęcia
14.00 – obiad
15.30 – 17.00 – zajęcia
17.15 – 18.45 – zajęcia
19.00 – kolacja

 

 

niedziela
7.30 – Msza św.
8.30 – śniadanie
9.30 – 10.45 – zajęcia
11.00 – 12.30 – zajęcia
12.45 – 14.15 – zajęcia
14.30 – obiad

 

 

Program studiów

Współczesne społeczeństwo polskie
– wykład – 16 godzin

Elementy ekonomii
– wykład, ćwiczenia – 10 godzin

Elementy psychologii i pedagogiki
– wykład, warsztaty – 16 godzin

Wybrane zagadnienia prawne
– wykład, warsztaty – 10 godzin

Wybrane zagadnienia pastoralne
– wykład – 8 godzin

Parafia jako miejsce działań wolontariatu
– wykład – 8 godzin

Historia Caritas w Polsce
– wykład – 8 godzin

Podstawy etyczno-religijne wolontariatu
– wykład – 12 godzin

Podstawy wiedzy o wolontariacie
– wykład – 12 godzin

Formy i metody działania wolontariatu
– wykład, ćwiczenia, konwersatorium – 16 godzin

Zarządzanie zespołem
– wykład, warsztaty – 16 godzin

Zarządzanie projektem
– wykład, warsztaty – 18 godzin

Pozyskiwanie środków finansowych
– wykład, warsztaty – 18 godzin

Relacje z otoczeniem
– wykład – 6 godzin

Marketing i komunikacja społeczna
– wykład, warsztaty – 14 godzin

Innowacyjność w działaniu
– wykład, warsztaty – 8 godzin

Seminarium – 6 godzin
Praktyki – 60 godzin

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wolontariatu instytucji charytatywnych.

Miejsce zajęć

Centrum Charytatywyno-Edukacyjne Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
więcej na www.caritas.pl

Sale wykładowe:

Zaplecze konferencyjne Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Caritas Polska to cztery wielofunkcyjne sale.

Sale są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny i audiowizualny: projektor, ekran, flipchart, laptop oraz nagłośnienie. Ponadto Centrum dysponuje kabinami dla tłumaczy, co umożliwia prowadzenie konferencji w kilku językach.

Sale przystosowane są do wszelkiego rodzaju konferencji, seminariów, szkoleń i innych spotkań.

Noclegi

Centrum Charytatywno-Edukacyjnego Caritas Polska posiada zaplecze noclegowe – 31 pokoi, które łącznie są w stanie przyjać 72 osoby. Rezerwacji noclegów można dokonywać telefonicznie:

22 334 85 70

a także drogą mailową:

recepcja@centrumokopowa.pl

Wyżywienie

Istnieje możliwość skorzystania z jadalni, jaka funkcjonuje na terenie Centrum Charytatywno Edukacyjnego Caritas Polska. Kuchnia oferuje domowe śniadania, obiady oraz kolacje.

Centrum Edukacyjno-Charytatywne Caritas Polska

Ideą powstania Centrum Charytatywno-Edukacyjnego jest formacja i edukacja liderów wolontariatu, pracowników Caritas w Polsce i na świecie oraz miejsce spotkań grup kościelnych i zgromadzeń zakonnych.

Sercem Centrum jest kaplica, w której znajduje się wizytówka Caritas – mozaika Chrystusa jako dobrego Samarytanina, przypominająca o posłudze pracowników i wolontariuszy Caritas na świecie.

Do pobrania: