Skip to main content
wyszukaj

Podyplomowe studia z etyki dla nauczycieli

 

OPIS STUDIÓW

A. Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających ponadto wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania w szkole.

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia podyplomowe na kierunku etyka dla nauczycieli. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich etapach edukacji.

B. Czas trwania studiów

Studia trwają III semestry (270 h godzin wykładowych oraz 90 h praktyk w szkole). Studia kończą się dyplomem ukończenia Studium.

C. Link do plików: Regulamin

W roku akademickim 2023/2024 nie będzie przyjęć na studia

Koszt podyplomowych studiów – 500 zł/ semestr

Kierownik studiów podyplomowych

ks. dr Marek Dobrzeniecki

e-mail: mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Close Menu