OPIS STUDIÓW

A. Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających ponadto wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania w szkole.

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia podyplomowe na kierunku etyka dla nauczycieli. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich etapach edukacji.

B. Czas trwania studiów

Studia trwają III semestry (270 h godzin wykładowych oraz 90 h praktyk w szkole). Studia kończą się dyplomem ukończenia Studium.

C. Link do plików: Regulamin

A. Zgłoszenie na studia odbywa się w formie online – link do rekrutacji – https://dziekanat.akademiakatolicka.pl/Rekrutacja/RKonto/Register

 

B. Po wypełnieniu zgłoszenia, kandydaci kompletują poniższe dokumenty i dostarczają je do sekretariatu uczelni (najpóźniej do dnia rozmowy rekrutacyjnej włącznie):

⦁ Wydrukowany formularz zgłoszeniowy (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
⦁ Podanie o przyjęcie na studia (plik dostępny w rekrutacji internetowej)
⦁ Życiorys (własnoręcznie podpisany)
⦁ Odpis i kopia dyplomu mgr potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
⦁ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej – 50 zł (kwotę należy przesłać na konto uczelni przed rozmową rekrutacyjną).

 

C. Rozmowa rekrutacyjna w siedzibie uczelni odbędzie się – 24 września 2022 r. od godz. 10.00.

Koszt podyplomowych studiów – 500 zł/ semestr

Kierownik studiów podyplomowych

ks. dr Marek Dobrzeniecki

e-mail: mdobrzeniecki@akademiakatolicka.pl