Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Powołanie i rozwój Diecezji Warszawsko-Praskiej – obrona pracy doktorskiej 

By 28 maja, 2020No Comments3 min read

22 czerwca 2020 roku, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Macieja Radzikowskiego na temat „Powołanie i rozwój Diecezji Warszawsko-Praskiej w latach 1992-2017”.

Promotorem w przewodzie doktorskim był Rektor Papieskiego Wydziału, ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i zarazem rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Na wstępie, ks. Krzysztof Pawlina przywitał zgromadzonych gości, przedstawił sylwetkę ks. Radzikowskiego, po czym poprosił o przedstawienie tez pracy doktorskiej.

Ks. Maciej Radzikowski omówił motywy związane z wyborem tematu pracy doktorskiej, wyjaśnił przyjęte ramy czasowe, przedstawił cel pracy oraz wskazał bazę źródłową przeprowadzonych badań naukowych. Następnie, omówił w skrócie poszczególne rozdziały pracy doktorskiej.

W dalszej kolejności, ks. Przygoda oraz ks. Warchałowski przedstawili ocenę merytoryczną i formalną recenzowanej pracy.

Po odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez recenzentów, ksiądz magister zmierzył się z pytaniami członków senackiej Komisji Doktorskiej jak również odniósł się do kwestii podjętych przez publiczność.

Komisja Senatu – w części niejawnej – przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy ks. Macieja Radzikowskiego.

W części nieoficjalnej, ks. Rektor Krzysztof Pawlina złożył wyrazy wdzięczności ks. prof. Markowi Starowieyskiemu za 60 lat Jego posługi kapłańskiej. Pogratulował również nowemu Doktorowi, Jego rodzinie i diecezji.

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w obecności zaproszonych gości, wśród których byli m. in: abp Henryk Hoser – biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, bp Romuald Kamiński – biskup diecezji warszawsko-praskiej, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. dr hab. Marianna Jacyna – dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski – były dyrektor ds naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, prof. dr hab. Jacek Senkara – Politechnika Warszawska, oraz zaproszeni i zaprzyjaźnieni księża.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Close Menu