Pozwól się pochwycić Bogu!

[TEOLOGIA DLA ZABIEGANYCH] Jesteś zabiegany, ale nadal masz wiele pytań o wiarę, o Boga? Postaramy się odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich.

Od roku na naszym Wydziale działa studium „Teologii dla Zabieganych”. Najlepsi polscy teologowie dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań.

Bóg wcale nie jest tak daleko od człowieka, jak nam się niekiedy wydaje. Kroczy tuż obok, ukrył się w doświadczeniach wiary innych ludzi, w naszym  wysiłku serca i umysłu. Wszystkie rodzaje teologii: biblijna, moralna, dogmatyczna czy fundamentalna mają wspólny cel: ukazać obecność Boga w życiu świata. Zapraszamy na nasze wykłady.

„Teologia dla zabieganych” trwa cztery semestry. Spotykamy się średnio co drugą sobotę na trzy godziny. Po wykładach istnieje możliwość uczestniczenia w Mszy świętej wraz ze studentami naszej uczelni. Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Zapraszamy rodziców i młodzież, animatorów i liderów wspólnot, osoby szukające drogi do Boga. Więcej informacji na stronie uczelni: https://www.akademiakatolicka.pl/studium-teologia-dla-zabieganych/