Zapraszamy do oglądania nagrania debaty interdyscyplinarnej – Cezarowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie, czyli o związkach teologii z ekonomią.

Pro tempore. Dialog nauk – Cezarowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie, czyli o związkach teologii z ekonomią.

Czymś normalnym jest dla nas dyskusja teologii z naukami przyrodniczymi. Przywykliśmy już do faktu, że teolodzy debatują z biologami na temat znaczenia teorii ewolucji czy Inteligentnego Projektu, a z fizykami – na temat powstania wszechświata bądź natury czasu. Wydaje się jednak, że związki teologii z taką nauką jaką jest ekonomia nie są wyraźne, a na pewno nie są dziś tak intensywnie dyskutowane, jak to onegdaj bywało. Dlaczego tak się dzieje? Czy teologia rzeczywiście jest doskonale obojętna wobec tego, co bada się w naukach ekonomicznych, a nauki ekonomiczne zupełnie ignorują treści, którymi zajmuje się teologia? Dlaczego nie toczymy już tak intensywnych sporów teologiczno-ekonomicznych jak nasi przodkowie w wierze i poprzednicy w nauce? Przecież spory o lichwę, iustum pretium czy wreszcie o wpływ etyki katolickiej bądź protestanckiej na rozwój gospodarczy i ekonomię były jeszcze nie tak dawno niezwykle ważnym polem spotkania i żywej debaty teologii z naukami ekonomicznymi.

Te i podobne zagadnienia były tematem spotkania z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk” organizowanego przez Komitet Nauk Teologicznych PAN i Akademię Katolicką w Warszawie. Tytuł debaty brzmi: „Cezarowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie, czyli o związkach teologii z ekonomią”. W spotkaniu wzięli udział teolodzy i ekonomiści:

– dr Bogusław Bławat (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie),

– dr Piotr Karaś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

– dr Janusz Pyda OP (Instytut Tomistyczny, Akademia Katolicka w Warszawie).

 Link do nagrania: