Pro tempore. Dialog nauk

26. października 2022 r. o godz. 19:00 odbyła się kolejna debata z cyklu „Pro tempore. Dialog nauk”, tym razem poświęcona tematowi wyzwaniom związanym ze współczesnym rozwojem technologicznym. Po raz pierwszy debata wyszła poza studio nagraniowe i była toczona z udziałem słuchaczy zgromadzonych na auli Politechniki Warszawskiej. W debacie uczestniczyli prof. dr hab. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej oraz ks. dr hab. Marek Dobrzeniecki (filozof, AKW). Debatę prowadził o. dr Janusz Pyda OP. W trakcie rozmowy poruszano szereg tematów: czy technologia jest błogosławieństwem czy przekleństwem ludzkości? Czy technologia nie odgradza nas od świata naturalnego? W jaki sposób wpływa na edukację? Jak to się stało, że nasza cywilizacja jest określana jako cywilizacja naukowo-techniczna? Dominował jednak optymizm: prelegenci wskazywali przede wszystkim na ogromne możliwości rozwoju medycyny, jakie pojawiają się w związku z postępem technologicznym, wyrażali przekonanie, że ludzka natura nie da się tak łatwo pokonać technice: ludzie mimo kont na mediach społecznościowych zawsze będą się chcieli z sobą spotkać „na żywo”. Zagrożenia też oczywiście są widoczne: postulat, jaki w związku z nimi sformułowano, to technologia służąca człowiekowi, myśląca o wpływie na jego życie, a nie podporządkowana np. szkodliwym modelom biznesowym.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski