Profesorowie PWTW na noworocznym spotkaniu z ks. Kardynałem Nyczem

21 stycznia 2013 r. wieczorem odbyło się spotkanie Kard. Nycza z wszystkimi profesorami PWTW. Podczas spotkania ks. Kardynał podziękował za nowe inicjatywy PWTW jakimi są Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji i włączenie formacji permanentnej księży w studia podyplomowe. Życzył wszystkim sukcesów w zdobywaniu stopni naukowych i gorliwości w formacji przyszłych kapłanów i laikatu.