Program Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji

slne

8 listopada spotkamy się po raz pierwszy w tym roku akademickim w ramach Szkoły Liderów Nowej Ewangelizcji.

Wykłady i warsztaty poprowadzi pani dr Agnieszka Kozak.

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Bez nazwy-2