Program Szkoły Liderów Wolontariatu

2015.01.10 STUDIUM LIDERÓW WOLONTARIATUm

Uczestników Szkoły Liderów Wolontariatu zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 10 styczni. Zajecia poprowadzi Pani dr Agnieszka Kozak.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.