Promocja doktorska, dyplomy magisterskie

Pod koniec każdego roku akademickiego kościół seminaryjny na Krakowskim Przedmieściu jest świadkiem wręczenia dyplomów doktorskich i magisterskich absolwentom naszej uczelni. W tym roku dyplom doktorski odebrała z rąk Rektora ks. prof. Krzysztofa Pawliny tylko jedna osoba – dr Dorota Pliszka, absolwentka Collegium Bobolanum. Jest autorką pracy „Analogiczna jedność przymierza w teologii objawienia Ericha Przywary” pisanej pod kierunkiem o. dr. hab. Michała Palucha OP. Dyplomy magisterskie zostały wręczone 12 duchownym, absolwentom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W trakcie przemówienia ks. Rektor zachęcał młodych kapłanów do podjęcia studiów doktoranckich na naszej Akademii. – Będziecie mogli zwiększać swoje kompetencje, będziecie mogli lepiej służyć ludziom i mieć więcej radości z wypełnienia swojego powołania – mówił.

Uroczystość wzbogacił śpiewem chór seminarzystów. Nowo wyświęceni kapłani odprawili następnie Eucharystię w kościele seminaryjnym, stając przy ołtarzu ze swoimi dotychczasowymi wykładowcami i opiekunami seminaryjnymi. Wszystkim życzymy opieki Ducha Świętego.

(fot. Mikołaj Soska)