Skip to main content
wyszukaj
Aktualności

Promocja Szafarzy

By 9 maja, 2021No Comments2 min read

W sobotę, 8 maja 2021 r., w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie ksiądz biskup Michał Janocha pobłogosławił 132 mężczyzn pochodzących z kilkudziesięciu parafii archidiecezji warszawskiej i upoważnił ich do pełnienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

W homilii zachęcił zgromadzonych, by sami stawali się „tabernakulum” Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Po publicznie wyrażonej woli w służbie Kościołowi i po odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych hierarcha udzielił kandydatom specjalnego błogosławieństwa. Tym samym nowo promowani dołączą do liczącej prawie 500 osób wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w lewobrzeżnej części Warszawy.

Mszę świętą koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów: m.in. ks. prof. Krzysztof Pawlina – rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, oraz ks. prałat Tadeusz Sowa – moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a także proboszczowie parafii, z których pochodzą nadzwyczajni szafarze oraz duszpasterze parafialnej służby liturgicznej.

Uroczystość była zwieńczeniem kilkumiesięcznego studium pastoralno-liturgicznego organizowanego w Akademii Katolickiej w Warszawie, którego słuchaczami byli nowi szafarze. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców tej uczelni i obejmowały wykłady z prawa kanonicznego, teologii biblijnej, dogmatycznej, medycyny pastoralnej a także z liturgiki. Po zakończeniu Mszy świętej nowi szafarze odebrali dyplomy ukończenia studium z rąk księdza rektora. Ksiądz Pawlina życzył nowym szafarzom, by byli nie tylko „nadzwyczajni” w kościele, ale przede wszystkim stawali się nadzwyczajnymi ojcami i mężami w swoich rodzinach. Zaprosił także zgromadzonych do przedłużonej formacji teologicznej w ramach bogatej oferty naukowej Akademii Katolickiej.

Pierwsi nadzwyczajni szafarze Komunii świętej pojawili się w archidiecezji warszawskiej w 1991 r. Od roku 2013 duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i moderatorem kursu jest ks. dr Bartosz Szoplik. Kurs organizowany jest co 3 lata.

 Zapraszamy do galerii
Foto: Jarosław Kobusz

Close Menu