Przyklęknąć przy drugim człowieku

Studenci niestacjonarnych studiów magisterskich w systemie blended-learning na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgromadzili się 23 października 2019 na mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Rektor papieskiej uczelni, ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

„Po to przychodzicie tu na wykłady i po to przychodzicie na mszę świętą, żeby się nauczyć czasem przyklęknąć przy drugim człowieku, który nie może znaleźć prawdy. Kiedy klękam, aby komuś pomóc, to jest gest człowieka, który się nazywa teologiem” – mówił w homilii ks. Rektor. Wyjaśniał zebranym, że celem studiowania jest „mieć głowę i serce wypełnione treścią i miłością”. i przekonywał, iż „dopiero miłość potrafi zaopiekować się tym, kto cierpi, i kto jest odrzucony”.
Po mszy świętej nastąpiła immatrykulacja studentów, którą poprowadzili: kierownik studiów – ks. dr Andrzej Tulej oraz ks. Marcin Szczerbiński, a indeksy wręczył ks. Rektor Pawlina.
W systemie blended-learning na papieskim wydziale uczy się ok. 200 studentów, w tym ok. 80 rozpoczęło naukę w roku bieżącym. Wśród nowych słuchaczy są osoby z różnych rejonów Polski, jak również z takich krajów, jak Francja, Litwa, Łotwa, czy Islandia. W gronie studentów jest wielu liderów wspólnot i ruchów katolickich.
Studiujący na niestacjonarnych studiach magisterskich, biorą udział w trzech pięciodniowych sesjach wykładowo-egzaminacyjnych w ciągu roku. Materiały do nauki, także w formie wideo, udostępniane są za pośrednictwem Internetu.

 

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski