Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających ponadto wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania w szkole.

Forma wykładów
Wykłady i ćwiczenia odbywają się w soboty roku akademickiego począwszy od października. W każdym semestrze odbywa się 11 sesji z wykładami. Zajęcia odbywają się w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego przy ul. Dewajtis 3 (budynek po lewej stronie od wejścia przez główną bramę) od godz. 8:50 do 18:00.

Co oferujemy?
Celem Podyplomowych Studiów Etyki dla Nauczycieli jest merytoryczne przygotowanie absolwentów do nauczania etyki i filozofii w szkołach na wszystkich etapach edukacji. Nauczyciele uczestniczący w zajęciach prowadzonych na naszej uczelni zapoznają się z obowiązującą podstawą programową z zakresu nauczania tych przedmiotów.

Co po studiach?
Studia kończą się certyfikatem dającym uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent uzyska kwalifikacje potrzebne do prowadzenia lekcji z tych przedmiotów. Ponadto zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i przekazywania wiedzy, aby skuteczniej docierał do odbiorców. Zdobyta wiedza pozwoli mu na pobudzanie rozwoju intelektualnego oraz uwrażliwianie uczniów na problemy etyczne.