BST 1/2015

BST na stronę

ARTYKUŁY

ks. Piotr Kodym
Honor i wstyd. Próba egzegezy antropologiczno – kulturowej fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (Łk 19, 1-10)
Honor and shame. An attempt of anthropological and cultural exegesis of a Luke’s Gospel fragment (19, 1-10)

Alina Wóycicka
Uwarunkowania działalności Kościoła Katolickiego w Zaborze Austriackim
Determinants of the Catholic Church Activity in the Austrian Partition

 ks. Bartosz Kuczmarski
Świadomość Jezusa Chrystusa w świetle pytania: Czy Jezus wierzył? w myśli wybranych teologów XX-wiecznych
Did Jesus believe? Self-awareness of Jesus Christ in works of selected theologians of 20th century

Marcin Walczak
Potoczne rozumienie cudu – uwagi krytyczne
Current Understanding of a Miracle – Critical View

ks. Łukasz Czubla
Pomiędzy filozofią a teologią. Pytanie o człowieka i jego tożsamość – źródła antropologii teologicznej Karla Rahnera
Between philosophy and theology. The question of the man and his identity – the source of Karl Rahner’s theological anthropology

Dorota Pliszka
Jak być jak Bóg? Karl Barth i koncepcja analogii bytu Ericha Przywary
How to be like God? Karl Barth and the Erich Przywary’s concept of the analogy of being

Justyna Kwiatkowska-Kornatko
Teologia małżeństwa w świetle nauczania Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża)
Theology of Marriage in the Light oft he Teaching of Edith Stein (Saint Teresa Benedicts of the Cross)

o. Krzysztof Trębski
Il counseling pastorale (pastoral counseling) – una forma di aiuto pastorale nel cammino di fede
Pastoral conuseling – a new form of pastoral assistance on the path of faith
Towarzyszenie pastoralne (pastoral counseling) – nowa forma pomocy duszpasterskiej na drodze wiary

Jacek Radzikowski
Syn Boży w nauce Świadków Jehowy
The Son of God in the science of Jehovah’s Witnesses

ks. Krystian Strycharski
Podstawy teologii egzorcyzmu wielkiego
The basics of theology of the Great Exorcism

ks. Mateusz Wyrzykowski
Zbawczy charakter męki Jezusa Chrystusa w świetle Sumy Teologii św. Tomasza z Akwinu
Salvific nature of the Passion of Jesus Christ in the light of the Summa Theologica of St. Thomas Aquinas

ks. Dariusz Dąbrowski
Krystalizowanie się pojęcia „szatan” w Starym Testamencie
Crystalization of the concept of Satan in the Old Testament

 

RECENZJE

 

dk. Michał Jasiński
Ks. Wojciech Guzewicz, Kościoły i Parafie ziemi ełckiej, wyd. Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2008, s. 335

Robert Bińkowski
Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, wyd. Rosikon Press, Izabelin-Warszawa 2012, s. 336

  

SPRAWOZDANIA

Br. Janusz Robionek
Sprawozdanie z sympozjum pt. „Zagubiona drachma. Kościół wobec seksualności”

Justyna Kwiatkowska-Kornatko
Sprawozdanie z konferencji naukowej doktorantów pt. „Zmartwychwstanie i życie wieczne w teologii Josepha Ratzingera / Benedykta XVI”

Dorota Pliszka
Sprawozdanie z Debaty dominikańsko-jezuickiej pt. „Tajemnica Kościoła”

Nota o autorach