Rada Naukowa:

o. Doc. ThDr Andriej Filipek SJ, PhD – Tranwski Uniwerytet, Słowacja

o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ – Uniwesytet Gregoriański, Rzym

prof. Vittorio Possenti – prof. Uniwersytetu Ca’Foscari Wenecja

ks. dr Piotr Żelazko – Studium Theologicum Salesianum – Jerusalem, Studium Biblicum Franciscanum – Jerusalem

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – PWTW

o. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ – prof. PWTW

bp dr hab. Michał Janocha – UW

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE – UJPII Kraków

ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR – UWM

ks prof. dr hab. Władysław Nowak – UWM

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski – prof. KUL

ks. dr hab. Andrzej Draguła – prof. US

ks. dr hab. Tadeusz Syczewski – prof. KUL

dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz – prof. UWM

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Ryś – UKSW

ks. prof. dr hab. Ryszard Moń – UKSW

ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – UKSW

ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz – UWM

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak – PWTW

ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak – PWTW

o. dr hab. Paweł Warchoł OFM Conv – UKSW

ks. dr hab. Robert Skrzypczak – prof. PWTW

o. dr hab. Michał Paluch OP – Instytut Tomistyczny Warszawa

ks. dr hab. Tomasz Stępień – prof. UKSW

o. dr Jan Konior SJ – Ignatianum Kraków

ks. dr hab. Krzysztof Siwek – UKSW

ks. dr Bartłomiej Matczak – UWM

ks. dr Tomasz Skibiński – SAC

s. dr Judyta Pudełko PDDM – PWTW

ks. dr Grzegorz Ostrowski – PWTW

ks. prof. dr hab. – Józef Naumowicz – UKSW

ks. dr Andrzej Persidok – PWTW

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek – PWTW