WERSJĄ PODSTAWOWĄ CZASOPISMA JEST WERSJA ELEKTRONICZNA

 

ARTYKUŁY

 

ks. Roberto Rinaldo
L’esortazione Amoris Laetitia e la sua accoglienza nella chiesa
Exhortation Amoris Leatitia and the reception in the Church

ks. Mateusz Oborzyński 
Elementy polemiki antygnostyckiej w teorii rekapitulacji św. Ireneusza z Lyonu
Antignistic elements in saint Ireneus theory of recapitulation

Dorota Pliszka
Wypełnienie bez zastępstwa: Matthew Levering o relacji Kościół – Izrael
Fulfillment without replacement: Matthew Levering on Israel and the Church

ks. Tymoteusz Mietelski 
Einfühlung jako sposób poznania drugiego człowieka według Edyty Stein
Einfühlung as a method of understading man in Edith Stein’s theory

 ks. Błażej Węgrzyn
Koncepcja wychowawcza Luigiego Rulli SJ  w kontekście chrześcijańskiej pedagogii fundamentalnej świętego Tomasza z Akwinu
Formative conception of Luigi Rulla SJ in context of the Christian fundamental peda-gogy of saint Thomas Aquinas

 ks. Piotr Kodym 
Homeopatia – poszukiwane panaceum, czy naukowe kłamstwo i źródło duchowych zagrożeń? Próba analityczno – krytycznego ujęcia sposobu leczenia opracowanego przez Samuela Hahnemanna
Homeophaty – the sought-after panacea or one of the scientific untruths and the source of spiritual threats? The attempt of analitycal and critical look at the treatment method founded by Samuel Hahnemann

ks. Paweł Korbin 
Życie i działalność ks. Czesława Miętka 1906-1986
The life and works of Czesław Miętek 1906-1986

ks. Tomasz Miencicki 
Ksiądz Andrzej Santorski – proboszcz w Izabelinie w latach 1965-1984
Father Andrzej Santorski – parish priest in Izabelin in the years 1965-1984

 

SPRAWOZDANIA

Paweł Filipczak 
Sprawozdanie z konferencji naukowej doktorantów pt. „Jedność i nierozerwalność małżeństwa. Od Familiaris consortio do Amoris laetitia”
 

Nota o autorach