WST XIII/2000

 

Część pierwsza

JUBILEUSZ 2000

 

Ks. Jan MIAZEK
Otwarcie Drzwi Świętych w Roku Jubileuszowym
Apertura della „porta santa” nell’Anno Giubileo

Ks. Józef NAUMOWICZ
Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej
L’Incarnation de Dieu et le salut de l’homme

Ks. Stanisław WARSZESZAK
« Przebaczamy i prosimy o przebaczenie ». Funkcja pamięci w teologii jubileuszowego pojednania
« Nous pardonons et demandons le pardon». Fonction de la mémoire dans la théologie jubilaire de reconciliation

 

Część druga

Studia

 

Ks. Ryszard RUMIANEK
Idea powołania indywidualnego w księgach prorockich
Concetto della vocazione personale nei libri profetici

Ks. Paweł STĘPIEŃ
Prawo lewiratu w świetle chiastycznej struktury Pwt 25,4-12
The levirate law in light of chiastic structure in Deut. xxv 4-12

Ks. Janusz KACZMAREK     
Analiza intertekstualna Apokalipsy. Metodologia i przykłady zastosowania
Analisi intertestuale dell’Apocalisse : Metodologia ed esempi dell’applicazione

Trzy apokryfy syryjskie
Trois apocryphes en version syriaque
Przekład z j. syryjskiego, wstęp i komentarz Witold WITAKOWSKI

Ks. Michał JANOCHA
Ofiarowanie Maryi w ukraińskim malarstwie ikonowym
La Présentation de Marie au temple dans l’iconographie ukrainienne

Ks. Janusz STROJNY
Jedyność pośrednictwa zbawczego Chrystusa i Kościoła w perspektywie Dominus Iesus                                                                                                
Uniqueness of the saving Christ’s and Church’s mediation  in the perspective of “Dominus Jesus”

Ks. Jan SOCHOŃ
Étienne Gilson, filozofia chrześcijańska i ateizm
Étienne Gilson, la philosophie chrétienne et l’athéisme

Sac. Antonius PELOSI
Lingva Latina peculiare signum unitatis et universalitatis ecclesiae

 

Część trzecia

Kronika PWTW

 

X-lecie PWTW

Pracownicy naukowi PWTW

Kronika za rok akademicki 1999/2000

Stopnie naukowe i dyplomy