WST XXII/2/2009

Ks. Infułat Dr Andrzej Wojciech Santorski – w 80. urodziny
J.E. Abp Kazimierz Nycz

Ks. Andrzej Wojciech SANTORSKI: Kompletny wykaz publikacji (1947- 2008)

Ks. Andrzej SANTORSKI
Teologia w służbie pytającym
La théologie au service des ceux qui cherchent

Izabella SMENTEK
Ksiądz Profesor Andrzej W. Santorski : teolog – wykładowca – dydaktyk
Der Professor Andrzej Santorski: Theologe – Dogmatiker, Lehrbeauftragte, Didaktiker

Ks. Edward MAJCHER
Udział ks. Andrzeja Santorskiego w działalności katechetycznej
L’abbé Andrzej Santorski dans l’activité catéchétique

Część pierwsza
STUDIA Z TEOLOGII

Ks. Andrzej TULEJ
Dziecko w starożytnej literaturze rabinicznej

Ks. Roman BARTNICKI
Treść tytułu Ewangelii według św. Marka (1,1)

Ks. Stanislaw KUR
Andrzej Apostoł w Synaksariuszu Etiopskim

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Nowe polskie teksty ku czci św. Tekli

Ks. Norbert MOJŻYN
Ikonografia muzyczna Zwiastowania z Jednorożcem na podstawie Tryptyku Erfurckiego

Ks. Jan MIAZEK
Czterysta lat Mszału Piusa V (1570-1970)

Bp Tadeusz PIKUS
Charyzmaty w Kościele

Ks. Marek TATAR
Chrześcijańska nadzieja jako czynnik rozwoju człowieka i świata w encyklice Spe salvi Benedykta XVI

Część druga
STUDIA Z DUCHOWOŚCI

Ks. Stanisław WARZESZAK
Etyka i duchowość w świetle teologii Nowego Testamentu

Ks. Józef WARZESZAK
Duch Święty a grzech. Przyczynek do hamartiologii pneumatologicznej

Ks. Stanisław URBAŃSKI
Mistyk – samotnik czy aktywista

Marek MIOTK, CP
Hagioterapia według Tomislava Ivancica

Ks. Alfred DYR SAC
Charyzmat św. Wincentego Pallottiego w tekstach liturgii

Ks. Marek SZYMULA
Duchowość kapłana diecezjalnego w nauczaniu biskupa Władysława Miziołka

Ks. Andrzej ZELEK SAC
Natura świętości chrześcijanina W nauczaniu założycieli PIŻW: ks. A. Słomkowskiego, o. B. Przybylskiego OP i ks. E. Werona SAC

Ks. Rafał MARKOWSKI
Specyfika duchowości sufickiej

Ks. Rafał CZEKALSKI
Czy istnieje chrześcijańska duchowość ekologiczna?

Ks. Andrzej PELC SAC
Poszukiwanie wewnętrznego pokoju na drodze wiary

Ks. Mirosław NOWOSIELSKI
Dojrzałość osobowa chrześcijanina w perspektywie psychologicznej

Józef PLACHA
Pedagogika wewnętrznej odnowy

Część trzecia
Z HISTORII TEOLOGII I DUCHOWOŚCI
Ks. Antoni Słomkowski – Teolog życia Wewnętrznego

Ks. Lucjan BALTER
Teologia łaski w wykładzie ks. Antoniego Słomkowskiego

Ks. Józef WARZESZAK
Pochodzenie człowieka w ujęciu ks. Antoniego Słomkowskiego

Jan ZIÓŁEK
Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ks. Andrzej ZELEK SAC
Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie

Ks. Stanisław URBAŃSKI
Ks. Antoni Słomkowski – teolog duchowości

Ks. Krzysztof KŁOS
Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Antoniego Słomkowskiego

Kazania na temat ks. Antoniego Słomkowskiego:

    
Świadectwa o ks. Antonim Słomkowskim: