WST XXIII/1/2010

Ad memoriam
Rev. Prof. RYSZARD RUMIANEK (1948-2010)

KS. PROF. DR HAB. RYSZARD RUMIANEK
Publikacje (oprac. Ks. Zbigniew GODLEWSKI)

Abp Henryk HOSER SAC
Śp. Ks. Ryszard Rumianek: Wspomnienie bardzo osobiste

Abp Marian GOŁĘBIEWSKI
Wspomnienie pośmiertne o śp. Ks. Profesorze Ryszardzie Rumianku

Część pierwsza
STUDIA BIBLIJNE

Ks. Roman KRAWCZYK
Pasterz czasów mesjańskich (Ez 34,23-24)
Messianic times’ Shepherd (Ez 34, 23-24)

Abp Stanisław GĄDECKI
«Stajemy się tym, co czcimy» Idolatria źródłem wszelkiego zła
«We become what we worship». Idolatry – the source of all evil

Ks. Jan ZAŁĘSKI
Ofiara eucharystyczna a ofiary pogańskie w 1 Kor 10,14-22
Eucharistisches Opfer oder heidnische Opfermahle im 1 Kor 10,14-22

Ks. Krzysztof SIWEK
Początek publicznej działalności Jezusa z Nazaretu w kontekście sceny w synagodze (Łk 4, 16-30)
The beginning of the public ministry of Jesus in the context of the synagogue scene (Lk 4: 16-30)

Ks. Adam DYNAK
Status i misja Jezusa: «syna Adama, syna Bożego».
Identity and Mission of Jesus: son of Addam, Son of God

Część druga
STUDIA O KAPŁAŃSTWIE

Ks. Krzysztof BARDSKI
Symbolika kapłaństwa w obrazach biblijnych
The symbolism of the priesthood in Biblical Images

Ks. Józef WARZESZAK
Duch Święty a kapłaństwo w ujęciu Jana Pawła II
Holy Spirit and priesthood in John Paul II teaching

Jacek SALIJ OP
Eucharystyczny kształt posługi kapłańskiej
Eucharistic Dimension of the priestly ministry

Izabella SMENTEK
Wymagania wobec kapłanów w niełatwym kontekście współczesności na podstawie wypowiedzi Benedykta XVI związanych z Rokiem Kapłańskim
Herausforderungen Papst Benedikts XVI an den Priestern im Priesterjahr

Ks. Józef WARZESZAK
Teologia kapłaństwa w przemówieniach Benedykta XVI w Roku Kapłańskim
Teologia del sacerdozio nei discorsi di Benedetto XVI durante l’anno sacerdotale

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Kapłaństwo w literaturze
Il sacerdozio nella letteratura

Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK
Wychowawcza rola dramaturgii w życiu Karola Wojtyły
Educational meaning of dramaturgy in Karol Wojtyła’s life

Część trzecia
STUDIA O BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZCE

Ks. Cezary SMUNIEWSKI
Kościół w myśli błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
The Church according to the Blessed Fr Jerzy Popiełuszko

Ks. Jan SOCHOŃ
Ksiądz Jerzy Popiełuszko: W kręgu kultury przykościelnej
Father Jerzy Popiełuszko: In a Church Culture Circle

Ks. Piotr BURGOŃSKI
Polski patriotyzm w dobie komunizmu
Polish patriotism during the communist regime

Część czwarta
STUDIA Z TEOLOGII I HISTORII IDEI

Waldemar LINKE CP
Adhortacja «Verbum Domini» a przyszłość dyskusji o rozumieniu natchnienia
Exhortation «Verbum Domini» and the future of discussion about biblical inspiration

Ks. Jan MIAZEK
Liturgia jako uprzywilejowana przestrzeń Słowa Bożego według Verbum Domini
Liturgia come spazio Della parola di Dio nell’Esortazione Apostolica Verbum Domini

Ks. Grzegorz BACHANEK
Ruchy religijne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera
Kirchliche Bewegungen in der theologischen Perspektive von Josef Ratzinger

Krzysztof SZWARC
Rahner’s Anthropological Return
Rahnerowski zwrot antropologiczny

Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Bóg Abrahama – Bóg Derridy?
The God of Abraham – The God of Derrida?

Ks. Janusz FRANKOWSKI
Człowiek i wojna (kilka luźnych uwag)
L’Homme et la guerre

Część piąta
RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan WOLSKI, Bioetyka w perspektywie personalizmu
Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK

Rafał CZEKALSKI, Personalistyczne podstawy wychowania
Ks. Stanisław WARZESZAK

Michael NOVAK, Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących
Ks. Andrzej PERZYŃSKI

Lucjan BALTER SAC, Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów
Izabella SMENTEK

Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. GÓŹDŹ, K. GUZOWSKI
Izabella SMENTEK

Paul Josef CORDES, Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI
Ks. Józef WARZESZAK

Klaus WENGST, «Wie lange noch». Schreien nach Recht und Gerechtigkeit – eine Deutung der Apokalypse des Johannes
Ks. Jan ZAŁĘSKI

OMÓWIENIA – VARSAVIANA
Ks. Marek STAROWIEYSKI

Część szósta
KRONIKA PWTW

XX-lecie PWTW

Pracownicy naukowi PWTW

Kronika za rok akademicki 2009/2010

Wydarzenia

Stopnie i tytuły naukowe

Prace dyplomowe

 

Program Sympozjum