WST XXIX/2/2016

STUDIA LITURGICZNE

Ks. Andrzej Filaber
Psalm responsoryjny w liturgii mszy św. po II Soborze Watykańskim
Responsorial psalms in the liturgy of the Mass after Vatican II

Ks. Kazimierz Matwiejuk
Bóg bogaty w miłosierdzie w świetle pierwszej modlitwy eucharystycznej o tajemnicy pojednania
God rich in mercy in the light of the first Eucharistic prayer of the mystery of reconciliation

Ks. Tadeusz Syczewski
Znaki i symbole chrztu świętego w Kościele łacińskim
Signs and Symbols of Holy Baptism in the Latin Rite Church

Ks. Grzegorz Bereszyński
Rola i znaczenie homilii podczas liturgii
An importance and the signification of the homily during the liturgical celebration

Ks. Janusz Stańczuk
Imperatyw apostolski w liturgii z udziałem dzieci
The apostolate imprerative in liturgy with the participation of children

Paweł Filipczak
Posługa muzyka kościelnego jako służba liturgiczna i pastoralna na podstawie teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
The Profession of Church Musician as Liturgical and Pastoral Service According to the Theology of Joseph Ratzinger – Pope Benedict XVI

VARIA

Marta Błąd, ks. Piotr Kaczmarek
Początki kultury agrarnej w kontekście „orientatio hominis”
The origin of the agrarian culture in the context of the „orientatio hominis”

Ks. Józef Kożuchowski
Wizja państwa u Dietricha von Hildebranda
Dietrich Von Hildebrand’s vision of state

Ks. Kazimierz Pierzchała
Istotne cechy destygmatyzacji we wspólnocie Kościoła katolickiego
Important attributes of destigmatisation in Catholic Church community

Ks. Marek Filipczuk
Droga wiary – droga z pustyni ku przestrzeni życia
Faith – the road from desert to fullness of life

O. Michał Paluch OP
Wina jako dar? Kilka teologicznych obserwacji
Guilt as a Gift ? Some Theological Insights

Bp Michał Janocha
Wiara i kultura. Jak zszyć rozerwane przymierze?
Faith and culture. How to sew together broken convenant?

Ks. Krzysztof Pawlina
World Youth Day. From John Paul II to Francis

Nota o autorach