ARTYKUŁY (TEOLOGOWIE XXIXXI WIEU)

Ks. Ignacy Bokwa
Hans Urs von Balthasars Beitrag zur Theologie des XX. Jahrhunderts
Wkład Hansa Ursa von Balthasara do teologii XX wieku 

Ks. Józef Warzeszak
Spojrzenie Benedykta XVI na świat współczesny
Ein Blick von Papst Benedikt XVI auf die moderne Welt 

Ks. Grzegorz Bachanek
Dziesiąty tom „Opera Omnia” jako świadectwo teologicznego rozwoju Josepha Ratzingera
The tenth volume of Opera Omnia as a testimony of the theological development of Joseph Ratzinger 

Ks. Sławomir Kunka
O człowieku w świetle miłości Trójjedynego. Teologia Jana Pawła II
The man in the light of the love of the Triune. John Paul II’s theology 

Ks. Krzysztof Szwarc
The Blessed Virgin Mary as a full of grace Mediatrix of the hope of .Salvation in the teaching of Joseph Ratzinger – Benedict XVI
Najświętsza Maryja Panna jako pełna łaski Pośredniczka nadziei zbawienia w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI 

Ks. Andrzej Persidok
Paradoks w teologii według Henri de Lubaca 
Paradox in Theology according to Henri de Lubac 

Ks. Maciej Tarnowski
Zagadnienie misterium paschalnego w wybranych pismach Josepha Ratzingera
The question of the paschal mystery of Jesus Christ on the basis of selected writings of Joseph Ratzinger 

VARIA

Ks. Tadeusz Syczewski
Posługa lektora w Kościele łacińskim
The lector’s ministry in the Latin Church 

Ks. Piotr Kaczmarek
Sakrament obecności – ks. Tadeusza Dajczera rozważania o Eucharystii
The Sacrament of the Presence – fr Tadeusz Dajczer’s thoughts about the Eucharist 

O. Józef Kulisz SJ
Laudacja z okazji nadania tytułu doktora „Honoris Causa” Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie kardynałowi Dominikowi Duce, Arcybiskupowi Metropolicie Pragi, Prymasowi Czech
Laudation at the Award of the “Doctor Honoris Causa” of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw to Cardinal Dominik Duka, Primate of the Czech Republic 

Noty o autorach