ISSN 0209-3782

Numer WST XXXII/2/2019

STUDIA TOMISTYCZNE

Piotr Świerczyński
Consummatio gloriae – zapomniany Tomaszowy motyw wcielenia Chrystusa w świetle ST II-II, q.2, a.7
Consummatio gloriae: the forgotten Motive for the Incarnation in the light of ST II-II, q.2, a.7 

Ks. Artur Kaczyński
Stróżowanie aniołów jako przejaw Bożej Opatrzności wg „Sumy teologii” św. Tomasza z Akwinu
Guarding Role of Angels as an aspect of Divine Providence in Summa Theologica of St. Thomas Aquinas

STUDIA BIBLIJNE

Ks. Leszek Rasztawicki
Piękna Brama (ὡραία πύλη) w Dziejach Apostolskich. Historyczność i aspekty teologiczne
The “Beautiful Gate” (ὡραία πύλη) in Acts of the Apostles. Historicity and theological aspects

Ks. Dariusz Kucharek
Manasses jako nawrócony król – poszukiwanie przyczyn zmiany .punktu widzenia autora 2Krn 33,1-20
Manasseh as king converted – the search for the causes of changes in the point of view of the author 2Chr. 33,1-20

Ks. Grzegorz Pakowski
Relacja mistrz – uczeń w Drugim Liście do Tymoteusza. Analiza socjoretoryczna
Master – Disciple Relationship in 2 Tm. Socio-Rhetorical Analysis 

VARIA

Tsegaye Ebabey Demissie
Addis Amba Mädhané Aläm: the Uncommon Troglodytic Heritage of Ethiopia
Addis Amba Mädhané Aläm: the Uncommon Troglodytic Heritage of Ethiopia

Ks. Piotr Kaczmarek
Wierzenia i obrzędy plemienne źródłem religiologicznych inspiracji. Rozważania na podstawie myśli teologicznej ks. prof. Tadeusza Dajczera
Beliefs and tribal rites as a source of religiological inspirations – some thoughts of Fr. prof. Tadeusz Dajczer’s theological teaching

Ks. Piotr Jutkiewicz
„Otwórzcie wasze uszy, a będę mówił do was” – „Ody Salomona” 9, .14, 28, 32 i 34. Przekład z języka syryjskiego z wprowadzeniem
“Open Your Ears and I Will Speak to You” – Odes of Salomon 9, 14, 28, 32 and 34: Translation from Syriac with an Introduction

RECENZJE

Ks. Tymoteusz Mietelski
P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, „Etyka a fenomen życia”, Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017

Sławomir Zatwardnicki
G. O’Collins, „Revelation. Towards a Christian Interpretation of .God’s Self-revelation in Jesus Christ”, Oxford 2016

Nota o autorach