ISSN 0209-3782

Numer WST XXXII/3/2019

SYMPOZJUM MIĘDZYNARODOWE
„TEOLOGIA W CZASACH PONOWOCZESNYCH”
(15 MARCA 2019 R.)

O. Michał Paluch OP
Na rozdrożu. Posoborowe poszukiwania modelu dla teologii
At a Crossroads. The post-conciliar search for a model of theology

O. Dariusz Kowalczyk SJ
„Zły” i „dobry” postmodernizm, czyli w jakich czasach żyje współczesny teolog
„Bad” and „good” postmodernism, or in what taimes does modern theologian live

WOKÓŁ „HUMANAE VITAE”

Ks. Ryszard Moń
„Humanae vitae” odpowiedzią na współczesne spory filozoficzno-teologiczne oraz przypomnieniem podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary
Humanae Vitae as a Response to Contemporary Philosophical and Theological Disputes and a Reminder of the Basic Truths of the Christian Faith

Ks. Piotr Klimek
Prorok strażnikiem życia. Próba odkrycia symboliki obrazów „Humanae vitae” 4, 18, 31
Prophet as the Sentinel of life. An attempt to discover the symbolism of Humanae Vitae 4, 18, 31

 

VARIA

Ks. Józef Warzeszak
Niepokalane Poczęcie Maryi a miłosierdzie Boże
The Immaculate Conception of Mary and Divine Mercy

Ks. Jarosław Babiński
Teologia „małej ojczyzny” ks. Franciszka Mantheya
Theology of the „small homeland” of Fr. Franciszek Manthey

Grzegorz Grochowski
Pojęcie „talent” w wybranych wupowiedziach współczesnego Kościoła
The concept of talent in selected statements of the contemporary Church

Marek Kotyński CSsR
Święty Alfons M. de Liguori i święty Paweł od Krzyża – nauczyciele medytacji męki Chrystusa
Saint Alphonsus M. de Liguori and Saint Paul of the Cross – teachers of the meditation of the Passion of Christ

Nota o autorach