Ks. Dariusz Bartoszewicz, Instytucje biblijne, WAW 2003.

 

Ks. Rafał Czekalski, Personalistyczne podstawy wychowania, WAW 2009.