Ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ, Adnotacje do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, Studium teologiczno-pastoralne, 2018


Ks. Stanisław Warzeszak, Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności, WAW 2003.


Ks. Wojciech Bartkowicz, Wolność jako problem graniczny filozofii i teologii. Studium z (meta) teologii moralnej, WAW 2004.


Ks. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, WAW 2006.


Ks. Maciej Arkuszyński, Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981-2008), WAW 2008.


Ks. Stanisław Warzeszak, Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne bioetycznej myśli Hansa Jonasa, WAW 2008.