Seria Biblioteka Ojców Kościoła, red. ks. Józef Naumowicz, Wyd. M. Od 2000 r. (od tomu 13) wydawana pod patronatem WTT.


 1. Defensor z Ligugé, Księga iskierek, wstęp, tłum. i oprac. R. Wasiński, 2000.
 2. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. ks. W. Kania,     wstęp M.A. Bogucki, 2000.
 3. Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga (Co to znaczy być chrześcijaninem. O doskonałości, O celu życia i prawdziwej ascezie), wstęp, tłum. i oprac. J. Naumowicz, 2001.
 4. Św. Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór i oprac. H. U. Von Balthasar, tłum. W. Myszor, 2001.
 5. Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienia Apokalipsy św. Jana,      tłum. i  oprac. A. Żurek, 2002.
 6. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, tłum. i oprac. J. Naumowicz, 2002.
 7. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, wstęp J. Naumowicz, J. Krykowski, tłum. W. Kania, K. Bielawski i inn. 2002.
 8. Liturgie Kościoła Prawosławnego, tłum. H. Paprocki, 2003.
 9. Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele Prawosławnym, tłum. H. Paprocki, 2003.
 10. Ambroży z Mediolanu, Listy (36-69), t. 2, tłum. P. Nowak, oprac. J. Naumowicz, 2003.
 11. Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, Wstęp: M.-H. Congourdeau, tłum. K. Kochańczyk, J. Naumowicz, M. Przyszychowska, oprac. J. Naumowicz, 2004.
 12. Pierwsi apologeci greccy, wstęp i tłum. L. Misiarczyk, oprac. J. Naumowicz, 2004.
 13. Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I-III w., wybór, układ, wprowadzenia i opracowanie J. Słomka, 2004.
 14. Ewagriusz Pontyjski, O różnych rodzajach złych myśli. O ośmiu duchach zła, tłum. i oprac. Leon Nieścior, 2006.
 15. Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, Wstęp: H. de Lubac, M. Starowieyski, tł. W. Kania, opr. M. Starowieyski, 2009.