Reformacja przemyślana na nowo na Papieskim Wydziale Teologicznym
13 maja br. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie gościł profesorów seminariów do niego afiliowanych, studentów, kleryków i świeckich na dorocznym spotkaniu naukowym. W tym roku – w 500 lat od zapoczątkowania przez Marcina Lutra reformacji – tematem sympozjum była: „Reformacja przemyślana na nowo”.

W tematykę sympozjum wprowadził zebranych rektor PWTW ks. Krzysztof Pawlina. Ksiądz profesor pytał, czy warto wracać do rany zadanej Kościołowi przed pięciuset laty. „Co zrobić z raną, która wciąż pozostaje świeża? Czy przerzucać się oskarżeniami, czy celebrować poczucie krzywdy? Czy zapomnieć i powiedzieć: Chrześcijanie, nic się nie stało.” – zastanawiał się ks. Rektor.

Wskazał, iż sympozjum ma na celu wyciągnięcie nauki z doświadczenia przeszłości mówiąc, iż: „Nie chcemy kolejnych ran na ciele Kościoła i nie chcemy kolejnych podziałów we wspólnocie uczniów Jezusa Chrystusa”.

W znalezieniu odpowiedzi na postawiane pytania pomogli prelegenci konferencji.

Pierwszy z wykładowców, bp dr hab. Grzegorz Ryś, poruszył zagadnienia związane z „Reformą – Reformacją – Kontrreformacją. 500 lat temu i dziś”. Ksiądz biskup omówił m.in. pojęcie reformacio oraz scharakteryzował szesnastowieczny spór o Kościół. Wskazał przy tym wielu prekursorów reformacji takich jak Erazm z Rotterdamu czy Tomasz More i przytoczył wiele tekstów reformistycznych. Na zakończenie prelekcji biskup Ryś pytał, na czym tak naprawdę polega Semper reformanda i na ile jesteśmy gotowi się od siebie uczyć. Przekonywał, że warto wykorzystać 500 rocznicę wydarzeń w Wittenberdze do własnych przemyśleń.

W dalszej części sympozjum, refleksje nad Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 13.10.1999 r. przedstawił profesor PWTW ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, a ks. dr hab. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego omówił temat katolickich i protestanckich Wizji kościoła.

Po przerwie, odbył się panel dyskusyjny na temat Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła. W dyskusji udział wzięli: Ks. dr Dariusz Chwastek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologii w Warszawie, pastor Andrzej Siciński – naczelny redaktor miesięcznika Znaki Czasu, ks. dr Henryk Małecki – profesor PWTW, ks. dr hab. Zbigniew Kubacki – rektor PWTW Collegium Bobolanum oraz ks. dr hab. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego. Panel poprowadził redaktor Grzegorz Polak.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski