Rekolekcje dla studentów PWTW

Zapraszamy studentów PWTW na rekolekcje pt. Miejsca, które bolą.

Zachęcamy do wysłuchania pierwszej nauki na temat wiary, problemów z jej praktykowaniem, a także dwóch sposobów odbioru wiary: pierwszym związanym z obowiązkiem wiary, a drugi oparty na miłości.


Tematy poszczególnych tygodni:

1. Wiara
2. Życie
3. Cierpienie
4. Mądrość
5. Miłość
6. Kultura

Podczas kolejnych tygodni Wielkiego Postu będziemy dotykali tych przestrzeni, w których dokonuje się nasze Zbawienie.