Zapraszamy studentów PWTW na rekolekcje pt. Miejsca, które bolą.

Podczas kolejnych tygodni Wielkiego Postu będziemy dotykali tych przestrzeni, w których dokonuje się nasze Zbawienie.