Skip to main content
search
Aktualności

Relacja z Laboratorium Nowej Ewangelizacji

By 27 listopada, 2013No Comments2 min read

23 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie w ramach Laboratorium Nowej Ewangelizacji. Tym razem tematem przewodnim było objaśnianie tekstu Słowa Bożego i metodyka pracy nad tekstem biblijnym. Pierwszy z wykładów S. dr Judyty Pudełko dotyczył głównych sposobów interpretacji tekstu biblijnego. S. Judyta wyjaśniła termin hermeneutyki, mówiła o podziale na trzy działy: noematykę, heurystykę i proforystykę. Siostra dokonała także rozróżnienia przy interpretowaniu tekstu biblijnego na sens wyrazowy (literalny) oraz duchowy. Pod koniec wykładu dowiedzieliśmy się o kilku naukowych metodach interpretacji Pisma Świętego, m.in. metodzie historyczno-krytycznej, retorycznej, narracyjnej, semiotycznej i innych.

Po przerwie kolejny wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski. Podczas wyjaśniania metodyki pracy nad tekstem biblijnym ks. prof. zwracał szczególną uwagę na 6 aspektów pracy z tekstem biblijnym. Wśród wskazówek metodycznych wymieniał: tłumaczenie tekstu, określenie gatunku literackiego i kontekstu historyczno-społeczno-kulturowego perykopy, uzasadnienie wyodrębnienia perykopy, jej jedność i struktura, spojrzenie na perykopę na tle Starego i Nowego Testamentu, a także komentarz Ojców Kościoła, pisarzy kościelnych. Ważną wskazówką jest również interpretacja aktualizująca czyli osadzenie perykopy w roku liturgicznym i odczytanie jej w aktualnym magisterium Kościoła oraz w życiu codziennym czytającego.

Po drugim wykładzie sprawowana była Eucharystia. Po Mszy św. i obiedzie odbyła się ostatnia część spotkania – warsztaty.

Zobacz galerię z Laboratorium Nowej EwangelizacjiLeave a Reply

Close Menu