Relacja z Rekolekcji dla Liderów i Absolwentów Szkoły Nowej Ewangelizacji

26 października 2013 r. po godz. 10.00 rozpoczęły się Rekolekcje w ramach Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji oraz Laboratorium Nowej Ewangelizacji. Konferencje podczas rekolekcji głosił o. Jan Góra, dominikanin,  organizator spotkań młodych nad Lednicą.

Rekolekcje rozpoczął ks. Rektor Krzysztof Pawlina od powierzenia całego dnia i zebranych opiece Matki Bożej. Zachęcał, aby zostawić codzienne troski i uczestniczyć w rekolekcjach całym sobą.

Następnie kolejne konferencje poprowadził o. Góra. Tematy które podejmował to:

  • Ojcostwo jako górna granica rozwoju człowieczeństwa na podstawie dramatu Karola Wojtyły „Promieniowania ojcostwa”
  • Jan Paweł II Ojciec – kim był dla mnie (w przededniu kanonizacji)
  • Lednica (Jamna) – być narzędziem Chrystusa
  • Język wiary, doświadczenie wiary
Ojciec Jan mówił o swoim doświadczeniu ojcostwa duchowego jako o sposobie na spełnienie, ale niejednokrotnie przywoływał relacje rodzic-dziecko i porównywał je do relacji Chrystusa z Jego Kościołem. Mówił o problemach w podejmowaniu odpowiedzialności za drugiego człowieka, co prowadzi do odkładania decyzji o ojcostwie. Rzeczywistość bycia ojcem przedstawiał w sposób bardzo dynamiczny sugerując, że jest na tyle ojcem na ile jego dzieci mu pozwalają nim być. Wszystko zależy od otwartości dwóch stron. Życie w takim rozumieniu staje się walką o innych oraz walką drugiego człowieka o mnie.

Największym odkryciem była teza, jakoby miłość nie była wolnością. Jeżeli ktoś kocha, to jest zniewolony miłością, a zarazem wyzwolony z wolności oraz z samotności. Miłość w tym rozumieniu jest posiadaniem siebie w drugim człowieku i drugiego człowieka w sobie samym. Pan Jezus zostawił nam absolutną wolność, ale miłość bez zaangażowania które nas determinuje nie jest miłością prawdziwą.

W rekolekcjach uczestniczyło ok. 80 osób.

Galeria zdjęć

Są jeszcze wolne miejsca na Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji i Laboratorium Nowej Ewangelizacji.

Plan roczny SLNE oraz dokumenty

Zapraszamy do zgłaszania się do sekretariatu Papieskiego Wydziału Teologicznego z podaniem, wypełnioną ankietą personalną oraz pozostałymi potrzebnymi dokumentami.