Skip to main content
search
Aktualności

Inauguracja roku akademickiego AKW

By 11 października, 2022No Comments3 min read

Poniedziałkowy wieczór 10 października był dniem radości dla społeczności Akademii Katolickiej w Warszawie. We wspólnej modlitwie pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza wzięło udział siedmiu biskupów, ponad 70 koncelebrujących kapłanów, rektorzy i wykładowcy oraz studenci seminariów i ośrodków teologicznych związanych z Akademią: z Warszawy, Łowicza, Siedlec, Drohiczyna, Łodzi, Częstochowy, Bydgoszczy, Radomia, Konina i innych miejsc. To jedyna okazja w roku, kiedy przedstawiciele wszystkich ośrodków mogą razem przeżywać święto nauki. – Co jest najważniejsze na progu nowego roku – pytał w czasie homilii kard Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Akademii. – Przede wszystkim zdobycie szerokiej wiedzy, by nadążyć za światem, potem zdobycie kompetencji. Potrzebny jest również wymiar formacji i moralności, by wziąć odpowiedzialność za postęp, który z natury bywa ambiwalentny. W trakcie mszy i późniejszej immatrykulacji chwałę Boga wyśpiewywał chór akademicki, z akompaniamentem organów i kwartetu smyczkowego.

Zapraszamy do galerii
fot. Mirosław Wiśniewski


Po krótkiej przerwie rozpoczęła się uroczystość immatrykulacji. Trzy orszaki – studentów pierwszego roku, senatu uczelni oraz przybyłych ponad dwudziestu rektorów i prorektorów zajęło miejsca wokół stołu prezydialnego. Gronu licznych gości przewodził nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore PENNACCHIO. Ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, reaktor AKW, przedstawił i przywitał gości uroczystości, szczególnie akcentując obecność po raz pierwszy nowych ośrodków z Częstochowy, Krakowa i Kalisza. W przemówieniu inauguracyjnym porównał misję uczelni do wyprawy okrętu na niespokojnym morzu, życząc środowisku akademickiemu podobnej odwagi, jak przyświecała wielkim odkrywcom nowych kontynentów. W imieniu prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, list gratulacyjny odczytał dyr. Sławomir Adamiec. Wręczył uczelni pamiątkowy medal w uznaniu wkładu instytucji w kulturę i naukę polską. Życzenia złożył także prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH i przewodniczący rady rektorów warszawskich. Klerycy i studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Tadeusz Pabjan z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Uczony specjalizuje się w filozofii fizyki i w relacjach między nauką a wiarą. Jest bliskim współpracownikiem i kontynuatorem myśli Michała Hellera. W wystąpieniu zatytułowanym „Początek świata według kosmologii i teologii” ukazał dwie perspektywy odkrywania wiedzy na temat początków wszechświata. Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem metropolity warszawskiego.

Zapraszamy do galerii
fot. Mirosław Wiśniewski

 

Close Menu